Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Academic Writing Made Easy - kurs

W imieniu Fundacji Center For American Studies zapraszamy na weekendowy kurs z akademickiego pisania w języku angielskim: “Academic Writing Made Easy”. Kurs poprowadzi naukowiec/native speaker ze Stanów Zjednoczonych: absolwent prestiżowego George Mason University, John Patrick Higgins. Ponieważ Center For American Studies działa na zasadzie non-profit (nie dla zysku), opłaty za kurs służą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji kursów i wynagrodzenie dla amerykańskich ekspertów.
Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Do zadań stypendysty będzie należała realizacja części zadań badawczych w projekcie "Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu".

Wnioski stypendialne 2022/23 USOSweb

Uprzejmie informujemy o uruchomieniem procedury składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników studiów doktoranckich

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0 - przedłużenie do końca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża do 31 grudnia 2023 roku czas na uzyskanie stopnia dla doktorantów, którzy wszczęli przewody doktorskie w starym trybie. Doktoranci zyskują dodatkowy rok na zakończenie kształcenia.

Sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22

Uprzejmie informujemy, że można już składać sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22 w formie elektronicznej (aplikacja FORMS). Szczegóły w zakładce SPRAWOZDANIE DOKTORANTA - ROZLICZENIE ROKU

Kolokwium Humanistyczne- zaproszenie

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ Tytuł wystąpienia: Azjatycka Wielka Gra. Indie i Azja Południowa w sporze o dominację w Azji. I nie tylko... Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 09.06.2022 r. o godz. 15:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: Abstrakty i Podcasty - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Kolokwia Humanistyczne

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi prof. Shirin Zubair Tytuł wystąpienia: Beyond Essentialist Framings: Feminisms and Feminist Movements in Pakistan Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 07.04.2022 r. o godz. 15:00.

Dofinansowanie działalności doktorantów

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania działalności doktorantów w ramach wydziałowych środków na działalność naukową. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://filg.uj.edu.pl/nauka/srodki-dla-doktorantow Środki przeznaczone są dla doktorantów (1) uczestników wygaszanych studiów doktoranckich i (2) słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Termin składania wniosków przed najbliższym posiedzeniem komisji upływa 6 kwietnia 2022.

Writing as Resistance and Transgression: Gender, Poetics and Activism in Post-World-War-Two Literatures in English"

Dates: May 26-27, 2022 (via Microsoft Teams) Deadline for Submission: April 20, 2022 Keynote Speakers: Professor Dominika Ferens (University of Wrocław, Poland) and Professor Evie Shockley (Rutgers University, USA) The selected conference speakers will be given the opportunity to submit their conference papers to the double-blind peer-review process. Given the gathered material from the two editions of the conference, we will aim to create a special edition publication in the "Academic Journal of Modern Philology" (70 MEiN points).

Classics Colloquium, 27-28 June 2022 (Copenhagen) - Europaeum

Migrants and Membership Regimes in the Ancient Greek World. 27-28 June 2022 Copenhagen.