Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Przedłużenie terminu naboru wniosków na dofinansowanie projektów młodych badaczy - doktorantów

Nabór wniosków w wewnętrznym, wydziałowym konkursie dla doktorantów Wydziału został przedłużony do 23 października. W obecnym konkursie, z uwagi na ograniczone możliwości konferencyjne i kwerendalne, obok finansowania publikacji, konferencji i wyjazdów na kwerendę, przewidzieliśmy możliwość (a nawet zachęcamy) zakupu literatury naukowej. Decyzje dotyczące zasadności projektów i wydatków podejmie Komisja, w której skład wchodzą Dyrektorzy jednostek (lub wyznaczeni zastępcy), prodziekan ds. badań i kierownik studiów doktoranckich, przedstawiciel/ka doktorantów.

TALENTY 2020 Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla młodych uczonych

Trwają już zapisy na kolejną edycję konferencji Talenty, organizowaną co roku regularnie we Wrocławiu w ostatnim tygodniu listopada. W tym roku podobnie jak w poprzednim korzystamy ze wsparcia organizacyjnego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasady zgłaszania i publikacji pozostają bez zmian. Nadal promujemy badania i refleksje interdyscyplinarne, z pogranicza edukacji/ pedagogiki i innych obszarów nauki: psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, sztuki. Pełna informacja oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie konferencji.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Seminaria i wykład z filozofii odbywają się w trybie zdalnym

Legitymacje doktoranckie

Na podstawie art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Seminaria badawcze w roku akademickim 2020/21 - termin rejstracji w USOSweb 21.09.2020., godz. 8.00

Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów badawczych na nadchodzący rok akademicki. Rejestracja na zajęcia planowana jest od poniedziałku 21.09.2020 od godz. 8.00. Seminaria doktoranckie są prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ i mają charakter monograficznych projektów, w których wiodącą rolę przejmuje prowadzący jako mistrz. Doktorant wybiera seminaria z dostępnej w danym roku oferty. W roku akademickim 2020/21 planowane są cztery kursy seminaryjne. Do końca trzeciego roku studiów doktoranckich należy wybrać minimum trzy seminaria doskonalące umiejętności badawcze oraz dwa seminaria doskonalące umiejętności dydaktyczne. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora, można alternatywnie realizować inne kursy wybierane spośród wszystkich oferowanych na UJ.

Informacje w sprawie składania wniosków stypendialnych - praktyczne wskazówki

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie składania wniosków i obowiązujących terminów, prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie.

STYPENDIA doktorancie i stypendia z dotacji projakościowej 2020/21

Wnioski dla uczestników studiów doktoranckich o stypendium doktoranckie i z dotacji projakościowej są już dostępne w systemie USOSweb (tura dostępna do 20 września). W tym roku doktoranci nie będą powiadamiani przez Dział Spraw Studenckich o otwarciu tury.

Sekretariat - przerwa wakacyjna

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym w dniach 29-31.07 oraz 1-31.08.2020 sekretariat jest nieczynny.

Konkurs dla uczestników studiów doktoranckich

W dniach 14 września-23 października 2020 odbędzie się edycja konkursu dla uczestników studiów doktoranckich. Zamieszczamy wszelkie niezbędne dokumenty (zasady konkursu oraz formularze wniosków)

Sprawozdania doktoranckie za 2019/20 procedura elektroniczna

W roku akademickim 2019/2020 zmianie ulega procedura rozliczenia roku przez doktoranta. Rozliczenie roku odbywa się zdalnie, za pośrednictwem formularza przesyłanego online do sekretariatu studium doktoranckiego.