Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0 - przedłużenie do końca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża do 31 grudnia 2023 roku czas na uzyskanie stopnia dla doktorantów, którzy wszczęli przewody doktorskie w starym trybie. Doktoranci zyskują dodatkowy rok na zakończenie kształcenia.

Sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22

Uprzejmie informujemy, że można już składać sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22 w formie elektronicznej (aplikacja FORMS). Szczegóły w zakładce SPRAWOZDANIE DOKTORANTA - ROZLICZENIE ROKU

Kolokwium Humanistyczne- zaproszenie

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ Tytuł wystąpienia: Azjatycka Wielka Gra. Indie i Azja Południowa w sporze o dominację w Azji. I nie tylko... Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 09.06.2022 r. o godz. 15:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: Abstrakty i Podcasty - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Kolokwia Humanistyczne

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi prof. Shirin Zubair Tytuł wystąpienia: Beyond Essentialist Framings: Feminisms and Feminist Movements in Pakistan Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 07.04.2022 r. o godz. 15:00.

Dofinansowanie działalności doktorantów

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania działalności doktorantów w ramach wydziałowych środków na działalność naukową. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://filg.uj.edu.pl/nauka/srodki-dla-doktorantow Środki przeznaczone są dla doktorantów (1) uczestników wygaszanych studiów doktoranckich i (2) słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Termin składania wniosków przed najbliższym posiedzeniem komisji upływa 6 kwietnia 2022.

Writing as Resistance and Transgression: Gender, Poetics and Activism in Post-World-War-Two Literatures in English"

Dates: May 26-27, 2022 (via Microsoft Teams) Deadline for Submission: April 20, 2022 Keynote Speakers: Professor Dominika Ferens (University of Wrocław, Poland) and Professor Evie Shockley (Rutgers University, USA) The selected conference speakers will be given the opportunity to submit their conference papers to the double-blind peer-review process. Given the gathered material from the two editions of the conference, we will aim to create a special edition publication in the "Academic Journal of Modern Philology" (70 MEiN points).

Classics Colloquium, 27-28 June 2022 (Copenhagen) - Europaeum

Migrants and Membership Regimes in the Ancient Greek World. 27-28 June 2022 Copenhagen.

Ogrody Nauk i Sztuk, Debiuty 2022 - nabór artykułów do czasopisma przedłużony do 20 lutego 2022

Zespół Redakcyjny czasopisma ,,Ogrody Nauk i Sztuk” zaprasza do opublikowania tekstu. ,,Ogrody Nauk i Sztuk” to czasopismo internetowe oraz drukowane multi-, inter- i trans- dyscyplinarne, przeznaczone dla promowania młodych polskich talentów naukowych z obszaru tzw. Geisteswissenschften czyli wszystkich nauk z wyjątkiem przyrodniczych i ścisłych.

2022-2023 Wirth Institute Doctoral Research Fellowship Competition NOW OPEN!

The Wirth Institute is pleased to announce that we are now accepting applications for five Doctoral Research Fellowship Awards!

Young Linguists' Conference ATENA

The Research Center for Applied Linguistics POLIGLOCI and the Department of Applied Linguistics of the University of Rzeszów are pleased to invite students and PhD candidates to participate in the second edition of the international Young Linguists' Conference ATENA wich will be held online on 26 April 2022 via the Zoom platform.