Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2022

20220324
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Practicing Japan - 35 Years of Japanese Studies in Poznań and Kraków

Data: 24.03.2022 - 26.03.2022
Miejsce: MS Teams
Kontakt: 35-shunen@amu.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://35-shunen.web.amu.edu.pl
Practicing Japan - 35 Years of Japanese Studies in Poznań and Kraków

Zakład Japonistyki UAM w Poznaniu oraz Zakład Japonistyki UJ zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 24-26 marca 2022 r. w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Przypadająca w 2022 roku trzydziesta piąta rocznica studiów japonistycznych na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie skłania do refleksji nie tylko nad upływem czasu, ale przede wszystkim nad dynamicznym rozwojem badawczym, który okazał się możliwy dzięki upodobaniu dodoświadczania Japonii przez pracowników, doktorantów, studentów. To determinacja i pasja poznawcza sprawiły, że zaledwie po trzech i pół dekadach nasz dorobek naukowy wpisuje się już znacząco w nurt polskich, a częściowo również światowych badań japonistycznych.

Zapraszamy do dyskusji na temat różnych aspektów poznawania i doświadczania Japonii, zwłaszcza, co szczególnie ważne w dobie pandemii Covid-19, niebezpośredniego - poprzez efekty działalności twórczej (literackiej, artystycznej, religijno-filozoficznej, naukowo-badawczej), poprzez pryzmat języka, historii, polityki, społeczeństwa, regulacji prawnych, a także dydaktyki akademickiej. Planujemy cztery sekcje (obszary) tematyczne:

 • Literatura, teatr, film i sztuka
  Doświadczanie Japonii poprzez literaturę, teatr, film i sztukę; lektura tekstów kultury jako podróż i spotkanie (w czasie i przestrzeni - dawniej i dziś); podróż i spotkanie poprzez czytanie; lektura jako doświadczenie trwania i przemijania, lektura jako metamorfoza.
 • Język, językoznawstwo, edukacja
  Komunikacja językowa, ćwiczenie (uczenie się) języka, nauczanie online, tłumaczenia maszynowe, obecne zmiany języka japońskiego, europejska metodyka nauczania języka a nauczanie języka japońskiego, najnowsza metodyka nauczania języka japońskiego a/i narzędzia badawcze.
 • Historia, religia
  Kompleksowe ujęcia oraz badania poświecone szczegółowym aspektom historii i religii Japonii: centrum i peryferia w narracjach historycznych, Japonia w historii powszechnej. Zapraszamy do dyskusji badaczy pragnących przedstawić szerszą perspektywę opisu zjawisk historycznych, jak i tych oferujących spojrzenia na węższe zjawiska o charakterze bardziej lokalnym.
 • Prawo, polityka, społeczeństwo
  Japonia w dobie globalnej rywalizacji - regulacja systemów sztucznej inteligencji; technika informatyczna w sądownictwie; lingua legis (prawo do języka i tłumacza) a mniejszości językowe; Japońskie mniejszości etniczne a prawa człowieka; wyzwania związane z globalizacją i digitalizacją bankowości; sztuczna inteligencja w medycynie; wyzwania związane z problemami demograficznymi.

Konferencja adresowana jest głównie do ludzi nauki (japonistów, literaturoznawców, językoznawców, historyków sztuki, muzealników, teatrologów, filmoznawców, historyków, religioznawców, prawników, politologów, socjologów, badaczy interdyscyplinarnych).