Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181011

Eleventh Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 11)

Data: 11.10.2018 - 13.10.2018
Eleventh Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 11)

Katedra Językoznawstwa Angielskiego IFA UJ zaprasza na międzynarodową konferencję językoznawczo-kognitywistyczną SinFonIJA 11

Szczegółowe informacje na stronie http://www.sinfonija11.confer.uj.edu.pl

Poza referatami i wykładami plenarnymi, w sobotę 13 października w godz. 14.30-16 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej (ul. Oleandry 3) odbędzie się otwarta debata Theoretical Linguistics within Cognitive Science, poświęcona ocenie obecnego stanu i perspektyw interdyscyplinarnych badań nad ludzką zdolnością językową obejmujących zarówno językoznawstwo formalne, jak i badania prowadzone m.in. z perspektywy biologii mózgu, neuropsychologii, psychologii poznawczej, psycholingwistyki, a także filozofii umysłu, teorii akwizycji języka i bilingwizmu.

Uczestnikami debaty, którą poprowadzi neuropsycholog, prof. William Matchin z University of South Carolina (USA), są profesorowie Cedric Boeckx (ICREA i University of Barcelona), teoretyk składni aktualnie zajmujący się biologią kognitywną, autor m.in. książki Language and Cognition i główny redaktor serii monograficznej Oxford Studies in Biolinguistics, Franc Marušič (Center for Cognitive Science of Language, University of Nova Gorica, Slovenia), zajmujący się m.in. eksperymentalnymi badaniami nad związkami między kategoriami morfoskładni (języków słowiańskich) i kategoriami pojęciowymi, Ian Roberts (University of Cambridge), teoretyk językoznawstwa komparatywnego, współautor generatywnej teorii gramatykalizacji, redaktor The Oxford Handbook of Universal Grammar wydanej w r. 2017 i kierownik prestiżowego grantu unijnego Rethinking Comparative Syntax przyznanego przez European Research Council, Tobias Scheer (Université Côte d'Azur), fonolog, którego główne pola zainteresowań to teoria sylaby oraz architektura gramatyki uniwersalnej, a w szczególności interfejsy pomiędzy fonologią a morfoskładnią oraz fonologią a fonetyką, i uczestnik grantu From Mind to Brain, w ramach którego prowadzi badania eksperymentalne nad językiem przy użyciu technik neuroobrazowania, oraz Ianthi Tsimpli (University of Cambridge), badaczka akwizycji języka, zaburzeń językowych, bilingwizmu a także związków między zdolnościami językowymi, poznawczymi i umiejętnościami czytania i pisania, znana również z badań (wspólnie z Neilem Smithem) nad językowymi geniuszami cierpiącymi na zaburzenia rozwojowe, współautorka książki pt. The Mind of a Savant: Language Learning and Modularity.