Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190201

(Re)konstruowanie Biblii karaimskiej. Nowe metody badań nad rękopisami biblijnymi jako źródłami wiedzy o wczesnej historii języka karaimskiego
[(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language]

Data: 01.02.2019 - 31.01.2024
Witryna internetowa wydarzenia: https://karaimbible.filg.uj.edu.pl/

Kierownik projektu: dr Michał Németh
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
Termin zakończenia: 2024-01-31

KaraimBIBLE to finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council — ERC) projekt badawczy, w ramach którego powstanie cyfrowe wydanie całej Biblii w trzech dialektach karaimskich, opartej na nieedytowanych tekstach utrwalonych pismem hebrajskim (XVII–XX w.). Najstarsze teksty karaimskie otrzymają bardzo szczegółowe opisy językowe i paleograficzne. Ponadto zrekonstruowany zostanie proces powstania Biblii karaimskiej oraz zbadana zostanie relacja między różnymi odmianami półkursywnego pisma hebrajskiego używanego przez Karaimów na Krymie oraz na terenach polsko-litewskich. Połączenie tradycyjnych i wspomaganych komputerowo metod badawczych dostarczy istotnych danych na temat wczesnej historii języka karaimskiego oraz jego miejsca w grupie języków tureckich.