Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191031

Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej

Data: 31.10.2019 - 30.10.2022

Kierownik projektu: dr Marta Ruda
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-31
Termin zakończenia: 2022-10-30

SONATA; edycja 14

W ramach tego projektu badawczego poszukujemy wyjaśnienia różnic między językami ludzkimi w zakresie możliwości opuszczania podmiotów i staramy się zrozumieć, jakie cechy gramatyki poszczególnych języków mają wpływ na to, czy dany język pozwala nam na opuszczanie podmiotów, czy nie. By osiągnąć cele teoretyczne zbierzemy i przeanalizujemy zdania kaszubskie i śląskie, czyli zdania pochodzące z dwóch systemów językowych używanych na terenie Polski poza standardowym językiem polskim, oraz przeprowadzimy eksperymenty językoznawcze z rodzimymi użytkownikami polskiego, kaszubskiego i śląskiego. Zbadanie tych intrygujących kwestii pomoże nam zrozumieć, co jest możliwe w języku ludzkim, a co nie jest, jeżeli chodzi o wyrażanie i identyfikację podmiotu. Stanowi to jeden z koniecznych kroków w procesie odkrywania ograniczeń w zakresie różnic pomiędzy językami ludzkimi i mechanizmów stojących za tymi różnicami na bardziej ogólnym poziomie.