Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady monograficzne i opcje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opcje i wykłady monograficzne w semestrze letnim 2022/2023

Instytut Filologii Angielskiej

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze, dr Agnieszka Fluda-Krokos, 30 godz. ćw., 3 ECTS  (zajęcia w formie stacjonarnej Paderevianum, ul. Mickiewicza 9, dwie grupy)

Celami kursu są: zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i praktycznymi możliwościami wykorzystania systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz wyposażenie uczestników w kompetencje związane z wyszukiwaniem informacji, a także zwrócenie uwagi na przydatność systemów informacyjno-wyszukiwawczych w nauce i pracy. Ćwiczenia obejmują treści związane z systemami informacyjno-wyszukiwawczymi – od zagadnień związanych z językami informacyjno-wyszukiwawczymi, opracowaniem zasobów, poprzez budowanie zapytań i strategie wyszukiwania informacji, po selekcję otrzymanych w wyniku wyszukiwania danych, przy wykorzystaniu możliwości

  • grupa 1: wtorek 15:00-16:30, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403
  • grupa 2: wtorek 16:45-18:15, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403

Cyfrowe zasoby w pracy filologa, dr Agnieszka Fluda-Krokos, 30 godz. ćw., 4 ECTS (zajęcia w formie stacjonarnej Paderevianum, ul. Mickiewicza 9, dwie grupy)

Celami kursu są: zapoznanie studentów z cyfrowymi zasobami przydatnymi w pracy filologa i praktycznymi możliwościami ich wykorzystania oraz wyposażenie uczestników w kompetencje związane z wyszukiwaniem informacji w cyfrowych zasobach i zwrócenie uwagi na ich przydatność w nauce i pracy. Ćwiczenia obejmują treści związane z zasobami cyfrowymi dostępnymi on-line – od zagadnień związanych z platformami do ich udostępniania, opracowaniem zasobów, poprzez regulacje prawne dot. ich udostępniania, wyszukiwania oraz możliwości ich wykorzystania, a także problematykę oceny systemów informacyjno-wyszukiwawczych dedykowanych zasobom cyfrowym. Uzupełnieniem ćwiczeń będą wizyty studyjne w instytucjach tworzących i udostępniających zasoby cyfrowe.

  • grupa 1: poniedziałek 13:15-14:45, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403
  • grupa 2: poniedziałek 15:00-16:30, Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b sala 403

Zapisy w sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej: mgr Karolina Kopacz, karolina.kopacz@uj.edu.pl

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki

IJPiH zaprasza w semestrze letnim STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW na zajęcia fakultatywne:

Wykład monograficzny – czwartek 9:45-11:15 – Teksty eskimo-aleuckie: podstawowe struktury językowe – dr hab. José Alonso de la Fuente - w Małym Paderevianum, 1. piętro, sala 1.1

Historia pisma – dr Kamil Stachowski – poniedziałek 17:00-18:30 w Małym Paderevianum, 1. piętro, sala 1.3

Język migowy – mgr Wiktor Eźlakowski – wtorek 11:30-13:00 w Małym Paderevianum, 1. piętro, sala 1.1

Językoznawstwo korpusowe – dr hab. Rafał Górski – poniedziałek 16.45 – 18.15 w Paderevianum B, sala 403 komputerowa

Współczesna fonologia – dr Marcin Jakubczyk – poniedziałek 12.30-14.00 w Małym Paderevianum, 1. piętro, sala 1.3

Wstęp do dialektologii – dr Paweł Janczulewicz – poniedziałek 10:45-12:15 w Małym Paderevianum, 1. piętro, sala 1.3

Przegląd języków świata – dr Kamil Stachowski – środa, 13:45–15:15 w Małym Paderevianum, 1. piętro,  sala 1.1 

Zapisy w sekretariacie IJPiH u pani mgr Magdaleny Rogóż-Kotowskiej magdalena.rogoz@uj.edu.pl

Instytut Filologii Klasycznej

Michał z Montaigne i starożytni, dr Jacek Hajduk, 30 godz., 3 pkt ECTS, wtorek 11.30-13.00, s. 2.5,

Język staroperski, dr Dariusz Piwowarczyk, 30 godz., 3 pkt ECTS, środa 16.45-18.15, s. 03

Zapisy w sekretariacie IFK: mgr Beata Pawlik beata.pawlik@uj.edu.pl (Małe Paderevianum, pok. 4.1)

Instytut Orientalistyki

Społeczeństwo informacyjne - wybrane aspekty, dr Agnieszka Fluda-Krokos, 30 godz. wyk., 2 ECTS 
(zajęcia w formie zdalnej, MsTeams, czwartek 08.00-09.30)

Zapisy w sekretariacie Instytutu Orientalistyki: mgr Joanna Grudzień, j.grudzien@uj.edu.pl

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Czas, przestrzeń i czasoprzestrzeń w literaturze europejskiej (wiek XI–XX) - prof. dr hab. Wasilij Szczukin
wtorek 8:00 sala 15, ul. Ingardena 3

Literatura w obliczu rewolucji: I. Bunin, I. Szmielow, M. Bułhakow - dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
wtorek 16:45 sala 22, ul. Ingardena 3

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej - dr Krzysztof Ozga
środa 8:00 sala 15, ul. Ingardena 3