Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200601

Ewaluacja zdalnego nauczania 2019/2020

Data: 01.06.2020 - 15.06.2020
Ewaluacja zdalnego nauczania 2019/2020

Badanie Nauczycieli Akademickich - Barometr Satysfakcji Studenckiej - Ocena Zajęć Dydaktycznych

Mając na uwadze troskę o jakość kształcenia i potrzebę jej monitorowania oraz mając na względzie Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość badania realizowane przez Biuro Doskonalenia Kompetencji w roku akademickim 2019/2020 będą poszerzone o zagadnienia związane z wdrożeniem i realizacją zajęć w trybie zdalnym.

​Szczegóły na stronie https://jakosc.uj.edu.pl/