Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200519

Harmonogramy letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2019/2020

Data: 19.05.2020

Harmonogramy letniej sesji egzaminacyjnej w jednostkach Wydziału Filologicznego UJ

Zmiany w formach i sposobach weryfikacji efektów uczenia się podczas sesji zdalnej 2020

Zmiany w sylabusie w celu wykorzystania technologii informatycznych (pdf)

Zmiany zostały zaakceptowane przez Wydziałowa Radę Samorządu Studentów.

Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Romańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa

Instytut Orientalistyki

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie poprawkowej sesji egzaminacyjnej

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 zostały zamieszczone na stronie Wydziału Filologicznego.

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie formy zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie formy zajęć w semestrze zimowym 2020/21 zostały zamieszczone na stronie Wydziału Filologicznego.