Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210414

Uniwersytet Jagielloński uruchamia studia o regionie karpackim

Data: 14.04.2021
Uniwersytet Jagielloński uruchamia studia o regionie karpackim

Od października br. Wydział Filologiczny otwiera nowy kierunek studiów - Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe. Mają to być prowadzone w języku polskim stacjonarne studia pierwszego stopnia. Za realizację programu studiów odpowiadać będą specjaliści z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a także instytutów Filologii Słowiańskiej, Religioznawstwa oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej. Planowane jest uruchomienie jednej, 20-osobowej grupy studentów.

Będzie to pierwszy w Polsce samodzielny kierunek poświęcony językowi i kulturze tego ważnego z perspektywy geopolitycznej regionu. W zamierzeniu ma wykształcić ekspertów od całego regionu karpackiego obejmującego tereny Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii.

W programie nowych studiów znajdzie się dużo nauki języka - przez trzy lata studenci mają równolegle uczyć się dwóch języków karpackich - słowackiego i ukraińskiego, do tego będą mieli możliwość poznania podstaw trzeciego języka, mając do wyboru rumuński i łemkowski. W każdym semestrze jeden z przedmiotów będzie też prowadzony w języku angielskim, by umożliwić studentom poznanie leksyki związanej ze wszystkimi dyscyplinami nauki, z którymi powiązane są studia.

Ponadto studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Program studiów jako jedyny w kraju ma w ofercie moduły poświęcone m.in. kulturze łemkowskiej i rusińskiej.

Jednym z ważniejszych elementów programu będą też badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą. Ich odbycie (co najmniej w dwóch różnych regionach Karpat i przynajmniej dwukrotnie w toku całych studiów) będzie obowiązkowe dla każdego studenta.

Źródło: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/147737730