Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Stabryły

Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Stabryły

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UJ, które odbyło się 17 czerwca w auli Collegium Maius, dokonano odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Stanisława Stabryły - filologa klasycznego, należącego do grupy najwybitniejszych polskich uczonych i humanistów.

Przytaczając tekst łacińskiego dyplomu okolicznościowego, prowadzący uroczystość prorektor UJ prof. Jacek Popiel powiedział, że prof. Stabryła uhonorowany został m.in. za doprowadzenie studiów nad historią literatury rzymskiej do światowego poziomu (zwłaszcza poprzez opublikowanie obszernych monografii naukowych poświęconych Wergiliuszowi i Owidiuszowi) oraz stworzenie kanonu badań i naukowych opracowań dotyczących recepcji literatury i kultury antycznej w literaturze polskiej i europejskiej. Przypomniane zostało także to, że Profesor jest twórcą Krakowskiej Szkoły Badań nad Genologią Antyczną, a jego liczne powieści i opracowania popularne wywarły ogromny wpływ na kształtowanie się obrazu antyku grecko-rzymskiego we współczesnym społeczeństwie polskim...

Cały tekst, link do galerii oraz filmów video w Portalu UJ

Polecamy również
Zmarła dr Małgorzata Zimmermann, wieloletni pracownik IFG UJ
Zmarła dr Małgorzata Zimmermann, wieloletni pracownik IFG UJ
Wsparcie zbiórki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji
Wsparcie zbiórki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji
Konkurs na stanowisko stypendysty
Konkurs na stanowisko stypendysty
Grant na projekt mgr Ilony Kędzi w ramach konkursu "Preludium"
Grant na projekt mgr Ilony Kędzi w ramach konkursu "Preludium"