Szósty numer kwartalnika "Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies"

Ukazał się szósty numer kwartalnika Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies wydawanego w ramach projektu badawczego Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej (www.kurdishstudies.pl) realizowanego przez Pracownię Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ.

Tym razem w całości jest on poświęcony współczesnej poezji kurdyjskiej. Przedstawiamy w nim wybór wierszy pięciu poetów i pięciu poetek pochodzących z czterech części Kurdystanu i piszących zarówno w dialekcie kurmandżi, jak też sorani języka kurdyjskiego: Şêrko Bêkesa, Abdullaha Pêşewa, Kemala Burkaya, Mehmeda Uzuna, Rojena Barnasa, Jîlî Huseynî, Nahîd Huseynî, Bahar Huseynî, Jany Seydy i Mahabad Qaradagî. Część z nich, jak Mehmed Uzun czy Mahabad Qaradagî to, to także znani pisarze. Wiersze zostały przetłumaczone przez Joannę Bocheńską i Hatifa Janabiego oraz przez pracujący wspólnie zespół tłumaczy: Joannę Bocheńską, Ferhanga Muhamada, Majida Raoofa i Andrzeja Bartczaka. We wstępie przedstawiono zarys historii poezji kurdyjskiej z uwzględnieniem wybranych wątków kontynuacji i przemian, jakie przeszła na przestrzeni wieków. Jest to pierwszy wybór poezji kurdyjskiej jaki ukazuje się w Polsce.

Data opublikowania: 02.10.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski