Polska myśl przekładoznawcza

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się "Polska myśl przekładoznawcza" pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego (pracownika Instytutu Filologii Germańskiej UJ) i Magdy Heydel (zatrudnionej w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki). Jest to pierwszy na rynku zbiór tekstów przedstawiających osiągnięcia polskich badań nad przekładem w ostatnim stuleciu. Zebrane teksty prezentują różne metodologie i obszary badawcze: od antropologicznej perspektywy Bronisława Malinowskiego po kognitywistyczne analizy Elżbiety Tabakowskiej; od językoznawczych rozważań Zenona Klemensiewicza po historycznoliterackie ujęcia Jerzego Święcha. Nie brakuje także klasycznych już esejów Edwarda Balcerzana, Stefanii Skwarczyńskiej, Anny Legeżyńskiej czy Jerzego Ziomka. Szerszą panoramę współczesnego przekładoznawstwa polskiego szkicują autorzy antologii we wstępie, a uzupełnia ją obszerna bibliografia.

Data opublikowania: 24.01.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski