Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura recenzowania

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż ta, którą reprezentuje autor pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są podawane do publicznej wiadomości. Raz do roku czasopismo aktualizuje na swojej stronie listę współpracujących recenzentów.

FORMULARZ RECENZJI: [doc] [pdf]

LISTA RECENZENTÓW:

 • MAREK BARAN, Uniwersytet Łódzki (Polska);
 • MARIA BOGUSZEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • GABRIEL BOROWSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • JERZY BRZOZOWSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ARTURO CASAS, Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania);
 • GUILLEM CALAFORRA, Universitat de València (Hiszpania);
 • ESPERANÇA CALDEIRA, Universidade de Lisboa (Portugalia);
 • WOJCIECH CHARCHALIS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska);
 • NATALIA CZOPEK, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • PRZEMYSŁAW DĘBOWIAK, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • PAU FREIXA TERRADAS, Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku Białej (Polska);
 • ŠÁRKA GRAUOVÁ, Univerzita Karlova (Czechy);
 • EDYTA JABŁONKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska);
 • ALEKSANDRA JACKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • AGATA KOMOROWSKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • KATARZYNA MIRGOS, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • EWA NAWROCKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • MIKOŁAJ NKOLLO, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • JOSÉ CÂNDIDO de OLIVEIRA MARTINS, Universidade Católica Portuguesa (Portugalia);
 • JANUSZ PAWLIK, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska);
 • JACEK PERLIN, Uniwersytet Warszawski (Polska);
 • PETAR PETROV, Universidade do Algarve (Portugalia);
 • JACEK PLECIŃSKI, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (Polska);
 • KLAUS PÖRTL, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy);
 • REGINA PRZYBYCIEN, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ISTVÁN RÁKÓCZI, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Węgry);
 • EMILIO RIDRUEJO, Universidad de Valladolid (Hiszpania);
 • ANNA RZEPKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • MARK SABINE, University of Nottingham (Wielka Brytania);
 • ANNA SAWICKA, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • HENRYK SIEWIERSKI, Universidade de Brasília (Brazylia);
 • JOÃO PAULO SILVESTRE, King’s College London (Wielka Brytania);
 • IVA SVOBODOVÁ, Masarykova Univerzita w Brně (Czechy);
 • PIOTR TYLUS, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ALEXANDRE VEIGA, Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania);
 • MARCOS NUNES de VILHENA, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisboa (Portugalia);
 • ALINA VILLALVA, Universidade de Lisboa (Portugalia);
 • ANNA WOLNY, Uniwersytet Jagielloński (Polska);
 • ANDRZEJ ZIELIŃSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 20 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.