Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Normy redakcyjne

Propozycje tekstów prosimy przesyłać na adres redakcji studia.iberystyczne@gmail.com w postaci załącznika do listu e-mailowego. 

Czcionka:

Times New Roman

Rozmiar:

 • tytuł (wyśrodkowany) – 14 pkt. pogrubiony
 • imię i nazwisko autora (wyrównanie do prawej)  – 12 pkt.
 • afiliacja – 12 pkt.
 • adres poczty elektronicznej – 12 pkt.
 • tekst główny – 12 pkt.
 • cytaty dłuższe niż trzy linijki – 10 pkt.
 • przypisy, bibliografia, streszczenie – 10 pkt.

Format tekstu:

MS Word, układ strony standardowy, interlinia 1,5. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami.

Układ tekstu:

Tytuł - imię i nazwisko autora – afiliacja – adres e-mail – streszczenie – słowa kluczowe (5) – tekst główny (z przypisami) – bibliografia.

Cytaty:

 • krótkie cytaty (do trzech linijek), w tym pojedyncze wyrazy: w cudzysłowie;
 • cytaty dłuższe niż trzy linijki: bez cudzysłowu, wcięcia z obu stron 1,5 cm, rozmiar czcionki 10 pkt.

Zapis tytułów:

 • tytuły osobnych publikacji (książek, czasopism, itp.) kursywą, np. Historia de la lengua española;
 • tytuły części publikacji (artykułów, rozdziałów, itp.) ujęte w cudzysłów.

Przypisy:

 • przypisy w tekście: (nazwisko, rok: strona), np. (Frazer, 2003: 349);
 • kolejnych autorów oddzielamy przecinkiem. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, to po pierwszym piszemy [et al.];
 • przypisy na dole strony mają formę komentarza i nie zawierają informacji bibliograficznych;
 • każdy przypis należy kończyć kropką.

Zapis bibliograficzny:

 • pozycje bibliograficzne są wymienione w porządku alfabetycznym;
 • informacja bibliograficzna obejmuje: nazwisko autora oraz inicjał imienia (oraz „red./eds.", gdy chodzi o redaktora książki), rok wydania, tytuł, miejsce wydania i wydawnictwo, np.

Książka jednego autora:
LAPESA, R. (1980), Historia de la lengua española, Gredos, Madrid.
LANGACKER, R. W. (1990), Concept, image and symbol. The cognitive basis of grammar, Mouton De Gruyter, Berlin-New York.

Praca zbiorowa:
BOSQUE, I., DEMONTE, V. (eds.) (1999), Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid.

Artykuł w pracy zbiorowej:
GUENTHNER, F. (1977), “Remarks on the Present Perfect in English” en: Rohrer, C. (ed.), On the logical Analysis of Tense and Aspect, Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 83-98.

Artykuł w czasopiśmie:
CREGO GARCÍA, M. V. (1993), “Espacio y deixis en los verbos de movimiento”, Analecta Malacitana, 16, Málaga, pp. 321-341.

Źródła internetowe:
LÓPEZ VÁZQUEZ, A. R., “Álvaro Cunqueiro, o la teatralización del espacio”, [on-line] http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/cunqueiro/quehacer/teatro_01.htm - 7.12.2016.

Streszczenie:

(do 300 słów) w języku artykułu oraz angielskim, również z podaniem tytułu w języku streszczenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w otrzymanych tekstach koniecznych zmian i skrótów.

Pliki do pobrania
pdf
Normy redakcyjne
pdf
Normas editoriales
pdf
Padrões editoriais
pdf
Estàndards editorials
pdf
Editorial standards

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 40 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.