Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indeksacja w bazach danych

Czasopismo „Studia Iberystyczne” jest indeksowane w następujących bazach danych:

  • ERIH PLUS;
  • Central and Eatern European Online Library;
  • CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities;
  • Index Copernicus;
  • EBSCO.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 40 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.