Międzynarodowy program edukacyjno-badawczy: EU-US ATLANTIS

Tytuł projektu:

Dissemination and Adaptation of the ABC's of Cultural Understanding and Communication (TRANSABCs)

Czas trwania:

2009-2011

Kierownik projektu w Polsce:

Dr Ewa Bandura, Jagiellonian University Kraków, Poland

Cel projektu:

Głównym celem było rozwinięcie świadomości interkulturowej studentów-przyszłych nauczycieli języków obcych poprzez zwrócenie im uwagi na własne doświadczenia kulturowe oraz na możliwość korzystania z własnych doświadczeń uczniów w procesie nauczania języka obcego. Jednocześnie, przeanalizowanie danych zgromadzonych w ostatnim z 3 kolejnych etapów projektu, pozwoliło na sprawdzenie skuteczności tej metody rozwijania kompetencji międzykulturowej, zwłaszcza krytycznego podejścia do poznawanych kultur.

Opis działań:

Cztery grupy studentów w NKJO i IFA UJ, reprezentujących każdy typ studiów, wzięły udział w jednym z dwu rocznych cyklów badań. Kolejne etapy projektu polegały na wypełnianiu ankiet oraz na napisaniu przez studentów własnej Autobiografii, Biografii reprezentanta innej kultury, oraz dokonaniu analizy porównawczej kultur i wzajemnego postrzegania osób odmiennych kulturowo, w oparciu o informacje zebrane w poprzednich etapach oraz wybrane artykuły z zakresu komunikacji międzykulturowej i interkulturowego podejścia do nauczania języków obcych. Praktyczną ilustrację nabytych kompetencji interkulturowych stanowią zaprojektowane przez studentów ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka obcego. Wybrani studenci udzielili krótkich wywiadów.

Zebrany materiał został poddany analizie ilościowej i jakościowej przez wszystkich partnerów projektu w Europie i Stanach Zjednoczonych, a wyniki porównane i opublikowane w czasopismach naukowych i zaprezentowane na konferencjach.

Rezultaty badań przeprowadzonych w Polsce - publikacje w druku:

  • Bandura, E.  ABC's as a tool for intercultural critical development. W: An Approach to Cultural Awareness: A Professional Model for Global Understanding (red.) Claudia Finkbeiner i Patricia Ruggiano Schmidt.
  • Bandura, E.Exploring cultural stereotypes and the development of critical cultural awareness: From teacher autobiography to teacher-designed intercultural activities. W: Critical Cultural Awareness: Managing Stereotypes through Intercultural (Language) Education (red.) Stephanie Houghton.
  • Bandura, E. Raising critical intercultural awareness of monolingual EFL students in an international educational project – challenges and possibilities. W:Publikacji pokonferencyjnej PRISEAL.

Rezultaty badań przeprowadzonych w Polsce - referaty na konferencjach:

  • lipiec 2010, Uniwersytet w Kassel, Niemcy, ‘Awareness Matters: Language, Culture, Literacy', 10th International Conference of the Association for Language Awareness.  Referat: The ABCs of Cultural Understanding and Communications: The Role of Language, Culture, Literacy - Critical reflection in the final stage of the ABCs.
  • kwiecień 2011, Uniwersytet Jagielloński, ‘Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication', The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language, Dwunasta Międzynarodowa Konferencja Anglistów. Referat: Attitudes of the students participating in a cultural awareness-raising EU-US Atlantis project.
  • czerwiec 2011, Uniwersytet Śląski,  'Occupying niches: Interculturality, cross-culturality and aculturality in academic research', 2nd International PRISEAL Conference. Referat: Raising critical intercultural awareness of monolingual EFL students in an international educational project – challenges and possibilities.
  • lipiec 2011, Le Moyne College, Syracuse, NY, spotkanie robocze poświęcone podsumowaniu wyników ilościowych i jakościowych uzyskanych w trakcie badań związanych z projektem The ABC's of Cultural Understanding and Communication
  • wrzesień 2011, Universitat de Lleida, Catalunya, przedstawienie wyników badań w trakcie wizyty w ramach wymiany nauczycieli akademickich – Erasmus
  • kwiecień 2012, School of Education, Durham University, Sympozjum międzynarodowej grupy badawczej Cultnet. Referat: Exploring cultural stereotypes and the development of critical cultural awareness: From teacher autobiography to teacher-designed intercultural activities.
  • lipiec 2012,  Uniwersytet Concordia w Montrealu, 11th International Conference of the Association for Language Awareness.Referat w ramach wspólnej prezentacji podsumowującej wyniki projektu:An Approach to Cultural Awareness: A Professional Model for a Multicultural World