Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania

Termin: 25.04.2014 - 26.04.2014
Miejsce: Lublin

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?
 

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiać będa uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25-26 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie.

Seminarium jest propozycją skierowaną głównie do doktorantów, a jego współorganizatorami są Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

Na seminarium złożą się dwie dyskusje panelowe, wykład mistrzowski prof. Ryszarda Nycza, konwersatoria mistrzowskie prowadzone przez prof. Dariusza Czaję, prof. Ryszarda Koziołka i prof. Piotra Śliwińskiego oraz dwa bloki warsztatów.

Uczestnicy wszystkich zajęć przewidzianych w programie otrzymają certyfikat odbycia seminarium i uzyskania 2 punktów ECTS.

Wybrane materiały seminarium zostaną opublikowane w postaci witryny internetowej oraz w recenzowanej publikacji Nowa humanistyka: manifesty, dezyderaty.

List przewodni seminarium i ramowy program do pobrania: Nowa Humanistyka

Kontakt i informacje: nowa.humanistyka@gmail.com

 

Data opublikowania: 13.01.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski