Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014

Termin: 07.03.2014 - 08.03.2014
Miejsce: Wersal Siedlecki, 08-110 Siedlce, ul. Łukowska 74

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH w Siedlcach

Paradygmat kat – ofiara
w literaturze i sztuce europejskiej
w latach 1989–2014

Seminarium będzie poświęcone doświadczeniom I i II Wojny Światowej w kontekście interpretacji paradygmatu „kat 0– ofiara". Paradygmat ten w ostatnich czasach ulega różnorodnym zmianom i transformacjom w dyskursach politycznych, artystycznych i pisarskich, zmienia się aksjologia badań, nabiera innego kształtu interpretacja roli poszczególnych państw europejskich w wydarzeniach wojennych tych lat, ulega przemianie ocena bohaterów oraz losów zwykłych ludzi w czasach I i II Wojny Światowej. Seminarium ma pozwolić na optymalną orientację wśród najnowszych dokonań naukowych i artystycznych oraz sprowokować konstruktywny dialog na ten temat. 

Program przewiduje również spotkanie ze znaną współczesną pisarką austriacką Claudią Erdheim.

W imieniu komitetu organizacyjnego:

  • dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
  • dr hab. Roman Mnich, prof. UPH (Siedlce, Polska)
  • dr hab. Robert Małecki, prof. UW (Warszawa, Polska)  
  • dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)                    
  • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.02.2014 r. 

Formularz zgłoszeniowy

Data opublikowania: 10.01.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski