Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJA Komitetu Organizacyjnego o odwołaniu konferencji Wasilij Grossman - Sokrates z Berdyczowa

Termin: 12.09.2014 - 14.09.2014
Organizator: Katedra Kultury Słowian Wschodnich
Witryna internetowa: www.ifw.filg.uj.edu.pl

Wasilij Grossman Sokrates z Berdyczowa

Szanowni Państwo!

Komitet organizacyjny Międzynarodowej Konferencji „Sokrates z Berdyczowa. Wasilij Grossman – pisarz i myśliciel" z przykrością informuje, że z powodu nikłego zainteresowania konferencją, przyczyniającym się do generowania innych problemów organizacyjnych, podjęliśmy decyzję o odwołaniu naszej Konferencji.

Serdecznie przepraszamy zainteresowane osoby za powstałe niedogodności.

Z wyrazami szacunku,

Aleksander Wawrzyńczak

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

 

Уважаемые Дамы и Господа!

Оргкомитет Международной конференции «Сократ из Бердичева. Василий Гроссман – писатель и мыслитель» с большим сожалением уведомляет, что в связи с малым количеством заявок на участие, ставшим поводом и для других организационных проблем, мы вынуждены отменить нашу конференцию.

Искренне сожалеем и приносим извинения всем заинтересованным лицам за возникшие неудобства.

С уважением,

Александр Вавжинчак

Секретарь оргкомитета

Data opublikowania: 26.04.2013
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek