Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference CYLAT 2013

Termin: 16.05.2013 - 17.05.2013
Organizator: Koło Naukowe Językoznawców UJ im. Jana Baudouina de Courtenay
Witryna internetowa: cylat2013.blogspot.com/
Kontakt: cylat2013@gmail.com

CYLAT 2013

Koło Naukowe Językoznawców UJ im. Jana Baudouina de Courtenay

działające przy

Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ

serdecznie zaprasza na

pierwszą konferencję z cyklu

The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference

CYLAT 2013

 która odbędzie się w dniach

16-17 maja 2013 roku

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference – CYLAT 2013 to projekt skierowany do studentów kierunków filologicznych oraz doktorantów specjalizujących się w dziedzinie językoznawstwa i translatologii. Celem konferencji jest prezentacja dokonań młodych naukowców zajmujących się językiem w szerokim rozumieniu tego słowa, a zatem językoznawstwem diachronicznym, synchronicznym, lingwistyką korpusową, a także pograniczami językoznawstwa i przekładoznawstwem.

 

Języki konferencji: j. polski, j. angielski

Uprzejmie prosimy o wysyłanie zgłoszeń (tj. wypełnionego formularza zgłoszeniowego) do 30 kwietnia 2013 na adres: cylat2013@gmail.com. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ: http://www.kjo.filg.uj.edu.pl oraz na http://cylat2013.blogspot.com/

 

Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych, przerw kawowych i dwóch posiłków) wynosi 50 zł. Numer konta, na który należy dokonać wpłaty, zostanie przesłany wraz z informacją o przyjęciu wystąpienia najpóźniej 4 maja 2013 r. Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Planowane jest przygotowanie pokonferencyjnej publikacji elektronicznej (opatrzonej numerem ISBN). Szczegółowe informacje wraz z instrukcją wydawniczą zostaną przesłane wraz z programem konferencji. Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                               dr hab. Rafał L. Górski

                                                                                    Przewodniczący Komitetu Naukowego CYLAT 2013

                                                                                                               mgr Izabela Kozera

                      Przewodnicząca Koła Naukowego Językoznawców UJ im. Jana Baudouina de Courtenay

Data opublikowania: 20.04.2013
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski