Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Autobiografie in der Literatur und den Künsten“ /„Autobiografia w literaturze i sztuce"

Termin: 19.10.2017 - 22.10.2017
Witryna internetowa: kolleg-autobiografie2017.jimdo.com

Międzynarodowa konferencja naukowa/ Humboldt-Kolleg „Autobiografie in der Literatur und den Künsten“ /„Autobiografia w literaturze i sztuce“

W dniach 19 – 22 października 2017 na Wydziale Filologicznym UJ w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa/ Humboldt-Kolleg pt. „Autobiografie in der Literatur und den Künsten“ /„Autobiografia w literaturze i sztuce”.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Filologii Germańskiej UJ, Fundacja Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung) oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie wpisuje się w cykl konferencji współfinansowanych ze środków Fundacji, mających na celu integrację i zacieśnienie współpracy między stypendystami z danego kraju, reprezentującymi daną dziedzinę nauk, z wybitnymi przedstawicielami tej dziedziny na świecie oraz młodymi badaczami z kraju i zagranicy, stojącymi u progu kariery akademickiej.

Konferencja „Autobiografia w literaturze i sztuce” jest pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym na Wydziale Filologicznym w Polsce.  Wezmą w niej udział naukowcy z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Włoch, reprezentujący takie dyscypliny jak literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, komparatystykę, historię sztuki, medioznawstwo, badania nad literaturą młodzieżową i komiksem. Swoją obecność na konferencji potwierdzili także Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Dr. Michael Groß, Honorowy Konsul Generalny Austrii w Krakowie Andrzej Tombiński oraz przedstawiciele Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Goethe Institut w Krakowie, Austriackiego Forum Kultury oraz Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta Societas Humboldtiana Polonorum.

Strona internetowa wydarzenia: https://kolleg-autobiografie2017.jimdo.com/

Kontakt:
Dr hab. Jadwiga Kita-Huber
Instytut Filologii Germańskiej
al. Mickiewicza 3a, p. 202
31-120 Kraków
Tel.: + 48 12 663 43 13
jadwiga.kita-huber@uj.edu.pl

Data opublikowania: 04.07.2017
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski