Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

Termin: 27.06.2016 - 29.06.2016
Miejsce: Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Temat tegorocznego spotkania: "Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe".

W bieżącym organizatorzy proponują poddanie naukowej analizie kwestii obecności w kulturze dawnych Słowian (do końca XVIII w.) centrów piśmienniczych i artystycznych, gdzie myśl intelektualna czy dokonania twórcze inspirowane i kierowane były przez wybitnych mistrzów i nauczycieli, a potem ich uczniów oraz kontynuatorów.

Zapraszenie do udziału w konferencji kierowane jest do badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką historii i kultury Słowian, a także ich oddziaływania na regiony sąsiadujące lub nawet cały nasz kontynent. Wystąpienia powinny odnosić się do zjawisk i wydarzeń, które w sposób gwałtowny albo odwrotnie - niemal niedostrzegalny - przeobrażały europejską kulturę, bo przecież udział w niej Słowian nie podlega dyskusji.

Organizatorzy nie przewidują publikacji wygłoszonych w czasie spotkania referatów w oddzielnym tomie pokonferencyjnym, jednak - jak to miało miejsce w latach poprzednich - możliwy będzie druk części materiałów w kolejnym numerze „Krakowsko-Wileńskich Studiów Slawistycznych".

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie www.ifs.filg.uj.edu.pl/konferencje-naukowe

Data opublikowania: 15.06.2016
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski