Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista projektów badawczych Wydziału Filologicznego

 1. Modelowe wyobrażenie postaci sajjida w przedislamskim społeczeństwie arabskim. Analiza kulturowo-językoznawcza
  Kierownik projektu: Bartosz Pietrzak
  Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12-04-2021
  Termin zakończenia: 11-04-2022
  PRELUDIUM; edycja 19
 2. Teksty alchemiczne siddhy Yakopu w perspektywie ekokrytyki materialnej. Rtęć i materia nieożywiona w tamilskiej literaturze tradycji Siddha.
  Kierownik projektu: Ilona Kędzia
  Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-02-2021
  Termin zakończenia: 31-01-2024
  PRELUDIUM; edycja 19
 3. Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze
  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Bocheńska
  Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 15-01-2021
  Termin zakończenia: 14-01-2024
  GRIEG-1
 4. Medycyna, alchemia i joga w literaturze tamilskich
  Kierownik projektu: Ilona Kędzia
  Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-10-2020
  Termin zakończenia: 30-09-2022
  ETIUDA; edycja 8
 5. Korzenie Guyanais i jego miejsce wśród francuskich języków kreolskich na Karaibach
  Kierownik projektu: dr Bart Jacobs
  Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 29-04-2020
  Termin zakończenia: 28-04-2023
  OPUS; edycja 17
 6. Pisarki z kolekcji Varnhagena – listy, dzieła, relacje [Female Writers in the Varnhagen Collection – Letters, Works, Relations]
  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ
  Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 15-04-2020
  Termin zakończenia: 14-04-2023
  BEETHOVEN Classic 3, Projekt Polsko-Niemiecki finansowany ze środków NCN i DFG
 7. (Re)konstruowanie Biblii karaimskiej. Nowe metody badań nad rękopisami biblijnymi jako źródłami wiedzy o wczesnej historii języka karaimskiego [(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language].
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
  Termin zakończenia: 2024-01-31
  Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
 8. Adwerbializacja kwantyfikatorów nominalnych w języku angielskim, szwedzkim i polskim.
  Kierownik projektu: mgr Damian Herda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020
  Termin zakończenia: 2023
  PRELUDIUM; edycja 17
 9. Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej.
  Kierownik projektu: dr Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-31
  Termin zakończenia: 2022-10-31
  SONATA; edycja 14
 10. B.S.Johnson i liberatura.
  Kierownik projektu: Katarzyna Maria Biela
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
  Termin zakończenia: 2022-09-27
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 47
 11. Męskie, żeńskie w średniowiecznej liryce poetek języka oksytańskiego.
  Kierownik projektu: Michał Artur Sawczuk
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
  Termin zakończenia: 2022-09-27
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 47
 12. Wiktor Petrow - w strone krytycznej nowoczesności. Tłumaczenie z języka ukraińskiego i edycja krytyczna wraz z opracowaniem naukowym pism Wiktora Petrowa (ps. W. Bomontowycz, W. Ber; 1894-1969) w III tomach.
  Kierownik projektu: dr Paweł Krupa
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-11-08
  Termin zakończenia: 2022-08-07
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 84
 13. Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius).
  Kierownik projektu: Agata Pawlina
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-03-06
  Termin zakończenia: 2022-03-05
  PRELUDIUM; edycja 15
 14. Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-21
  Termin zakończenia: 2022-01-20
  OPUS; edycja 15
 15. Awadhana. Historyczny i społeczny wymiar indyjskiej "sztuki pamięci".
  Kierownik projektu: dr Hermina Cielas
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-22
  Termin zakończenia: 2021-11-14
  SONATINA; edycja 2
 16. Studia etymologiczne nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne.
  Kierownik projektu: Radosław Kanarkowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-01
  Termin zakończenia: 2021-09-30
  ETIUDA; edycja 7
 17. Edycja naukowa traktatu Francesca Petrarki "Secretum meum" (De secreto conflictu curarum mearum): przekład i opracowanie.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-05-22
  Termin zakończenia: 2021-05-21
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 85
 18. Nowe życie rękopiśmiennych przekładów dzieł Dantego Alighieri u progu jego polskiej recepcji.
  Kierownik projektu: mgr Anna Izabela Pifko-Wadowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-22
  Termin zakończenia: 2021-03-21
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 44
 19. Od Piemontu po Guardia Piemontese: lingwistyczny opis guardiol, zagrożonego wariantu języka oksytańskiego w Kalabrii (From Piemonte to Guardia Piemontese: a linguistic description of Guardiol, a unique variety of Occitan).
  Kierownik projektu: dr Bart Jacobs
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-03
  Termin zakończenia: 2020-10-02
  SONATA; edycja 10
 20. Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej.
  Kierownik projektu: dr Anna Cieślewska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-06
  Termin zakończenia: 2020-03-05
  SONATA; edycja 11
 21. Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji. Edycja i studium językowe traktatu Giuochi mathematici autorstwa Piera da Filicaia.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-02-06
  Termin zakończenia: 2021-02-05
  OPUS; edycja 11
 22. Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa.
  Kierownik projektu: dr Michał Choiński
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-14
  Termin zakończenia: 2020-01-13
  OPUS; edycja 12
 23. Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końa XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-07-07
  Termin zakończenia: 2019-12-06
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 82
 24. Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.
  Kierownik projektu: dr Przemysław Dębowiak
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-27
  Termin zakończenia: 2019-11-30
  Inny program (Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 25. Dyskurs obywatelstwa w demokracji ateńskiej w perspektywie kognitywnej.
  Kierownik projektu: dr Jakub Filonik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
  Termin zakończenia: 2019-09-30
  FUGA; edycja 5
 26. Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii.
  Kierownik projektu: dr Artur Rodziewicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
  Termin zakończenia: 2019-09-30
  FUGA; edycja 5
 27. Wegetarianizm w starożytności. Religijne i etyczne źródła idei.
  Kierownik projektu: Damian Grzegorz Miszczyński
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-09-08
  Termin zakończenia: 2019-09-07
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 43
 28. Transfer kulturemów w audiodeskrypcji.
  Kierownik projektu: Anna Magdalena Jankowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-09-01
  Termin zakończenia: 2019-08-31
  Mobilność Plus; konkurs 4
 29. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej mtradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich.
  Kierownik projektu: Olga Nowicka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-08-10
  Termin zakończenia: 2019-08-09
  PRELUDIUM; edycja 14
 30. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-02-01
  Termin zakończenia: 2019-07-31
  OPUS; edycja 9
 31. Cywilizacja japońska, symbole i przejawy (Japanese Civilization: Tokens and Manifestation).
  Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Meyer
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-05-01
  Termin zakończenia: 2019-06-28
  Inny program (TOSHIBA FOUNDATION)
 32. Proces akulturacji lokalnych społeczności a zróżnicowanie kultu Człowieka-Lwa (Narasimhy) w Andhrze.
  Kierownik projektu: dr Ewa Dębicka-Borek
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-08-01
  Termin zakończenia: 2019-01-31
  SONATA; edycja 6
 33. Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-11-18
  Termin zakończenia: 2018-10-31
  Inny program (Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 34. Spuścizna i pamięć. Strategie przekazu i utrwalania kultury w I połowie XIX w. na przykładzie archiwum Rosy Marii i Davida Assingów w zbiorach Varnhagena w Krakowie.
  Kierownik projektu: dr Paweł Zarychta
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-07-08
  Termin zakończenia: 2018-07-07
  OPUS; edycja 8
 35. Monografia "Studia Orawskie"
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Papierz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-12-04
  Termin zakończenia: 2018-04-30
  Inny program (Program Współpracy miedzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006.)
 36. Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych. Analiza retoryczna i stylometryczna
  Kierownik projektu: dr hab. Jan Rybicki
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-03-12
  Termin zakończenia: 2018-03-11
  OPUS; edycja 7
 37. Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistosci społecznej w perspektywie postkolonialnej.
  Kierownik projektu: dr Joanna Bocheńska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-20
  Termin zakończenia: 2018-02-19
  SONATA BIS
 38. Kino dla wszystkich. AudioMovie.
  Kierownik projektu: dr Anna Jankowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-06-01
  Termin zakończenia: 2017-10-31
  Program Innowacje Społeczne
 39. Bruno Schulz w języku angielskim 1958-2016. Analiza porównawcza przekładów, ich historii oraz recepcji.
  Kierownik projektu: Zofia Zuzanna Ziemann
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-08-13
  Termin zakończenia: 2017-08-12
  PRELUDIUM; edycja 8
 40. Gatunek filmowy a strategie w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie filmu historycznego.
  Kierownik projektu: dr Agata Hołobut
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-08-01
  Termin zakończenia: 2017-07-31
  OPUS; edycja 6
 41. Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych.
  Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Bielawski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-11
  Termin zakończenia: 2017-06-10
  OPUS; edycja 5
 42. Sanskrycka poezja figuratywna (citrakawja) w teorii i praktyce.
  Kierownik projektu: dr Hermina Cielas
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-03-12
  Termin zakończenia: 2017-03-11
  PRELUDIUM; edycja 7
 43. Historia a wczesnonowożytna literatura północnych Indii.
  Kierownik projektu: dr Piotr Borek
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-07-29
  Termin zakończenia: 2017-01-28
  PRELUDIUM; edycja 4
 44. Przekład na język angielski i publikacja w Peter LAng GmbH, Internationaler Verlag der Wissenscheften "Słownika entymologicznego języka litewskiego" autorstwa prof. dr hab. Wojciecha Smoczyńskiego.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-18
  Termin zakończenia: 2016-12-17
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 45. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca.
  Kierownik projektu: dr Joanna Bocheńska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-11-14
  Termin zakończenia: 2016-10-31
  Inny program (Stypendia MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 46. Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie.
  Kierownik projektu: dr Anna Cieślewska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2016-09-30
  FUGA; edycja 2
 47. Katalog rękopisów i starodruków karaimskich.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-08-24
  Termin zakończenia: 2016-08-23
  SONATA; edycja 2
 48. Czesko-polski słownik terminów literackich.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Baluch
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-23
  Termin zakończenia: 2016-05-22
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 49. Tożsamość (w) brazyliskiej powieści autonarracyjnej.
  Kierownik projektu: Gabriel Borowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-06-21
  Termin zakończenia: 2016-04-20
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 41
 50. Bornio da Sala o obowiązkach władcy. Edycja krytyczna traktatu politycznego "De regimine principis" w języku wernakularnym, glosariusz, komentarz.
  Kierownik projektu: mgr Sandra Monika Strugała
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-24
  Termin zakończenia: 2016-03-23
  PRELUDIUM; edycja 5
 51. Komedia dell'arte - myśl teoretyczna i praktyka sceniczna (studium krytyczno-analityczne z antologią tekstów).
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Surma-Gawłowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-08-24
  Termin zakończenia: 2015-11-23
  OPUS; edycja 2
 52. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca - Kształtowanie się powieści japońskiej (shōsetsu) na przełomie XIX i XX w.
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Sonnenberg-Musiał
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-11-26
  Termin zakończenia: 2015-10-31
  Inny program (Stypendia MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 53. O składni dopełnień domyślnych. Studium ze szczególnym odniesieniem dla języka angielskiego, polskiego i węgierskiego.
  Kierownik projektu: Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-10-09
  Termin zakończenia: 2015-10-08
  PRELUDIUM; edycja 2
 54. On the syntax of missing objects. A study with special reference to English, Polish and Hungarian (O składni dopełnień domyślnych. Studium ze szczególnym odniesieniem do języka angielskiego, polskiego i węgierskiego).
  Kierownik projektu: dr Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-10-01
  Termin zakończenia: 2015-09-30
  ETIUDA; edycja 2
 55. Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa.
  Kierownik projektu: dr Michał Milczarek
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-10-01
  Termin zakończenia: 2015-09-30
  ETIUDA; edycja 2
 56. Głos zemsty. Mścicielki w dramacie angielskim doby renesansu.
  Kierownik projektu: dr Anna Kowalcze-Pawlik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-28
  Termin zakończenia: 2015-09-27
  PRELUDIUM; edycja 3
 57. Tajemnice salonu tawaif. Tradycje kulturowe indo-muzułmańskich kurtyzan w społeczeństwie Awadhu i Bengalu w XVIII-XIX w.
  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-09-17
  Termin zakończenia: 2015-09-16
  OPUS; edycja 4
 58. Ciało Niemca.
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Jaśtal
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-09-16
  Termin zakończenia: 2015-09-15
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 59. Sanskrycka twórczość kobiet królewskich rodzin Trawankoru i Koczinu od połowy XIX wieku do połowy wieku XX.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Sudyka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-07-03
  Termin zakończenia: 2015-09-02
  OPUS; edycja 4
 60. Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i w praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-08-24
  Termin zakończenia: 2015-08-23
  OPUS; edycja 2
 61. "Dzieje Spisza II tom"
  Kierownik projektu: dr hab. Maria Papierz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-04-10
  Termin zakończenia: 2015-07-30
  Inny program (MNISW)
 62. "Z ziemi włoskiej do Polski". O staropolskich przekładach literatury włoskiej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jadwiga Miszalska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-06-13
  Termin zakończenia: 2015-04-12
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 63. Antyczna tradycja epicka u Dantego.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-04-07
  Termin zakończenia: 2015-04-06
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38
 64. Północnowłoska wersja "Chirurgii" Lanfranca z Mediolanu jako przykład dydaktycznej literatury naukowej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-12-01
  Termin zakończenia: 2015-02-28
  OPUS; edycja 1
 65. Krainy pamięci, królestwa pisma, imperium druku: wedyjska 'ars memorativa' i tradycyjne systemy wiedzy na przełomie wieków.
  Kierownik projektu: dr hab. Cezary Galewicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-18
  Termin zakończenia: 2015-02-17
  OPUS; edycja 3
 66. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca.
  Kierownik projektu: Ewa Pilarczyk
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-11-04
  Termin zakończenia: 2014-10-31
  Inny program (Stypendia MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 67. Głos zemsty. Kobiety i przemoc w angielskim dramacie
  Kierownik projektu: dr Anna Kowalcze-Pawlik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2014-09-30
  ETIUDA; edycja 1
 68. Sanskrycka dutakawja: tendencje rozwojowe gatunku.
  Kierownik projektu: Lidia Szczepanik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2014-09-30
  ETIUDA; edycja 1
 69. Tradycja, stereotyp, manipulacja. Postać kurtyzany w indyjskiej literaturze i ikonografii kina popularnego.
  Kierownik projektu: Tatiana Ewa Szurlej
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2014-09-30
  ETIUDA; edycja 1
 70. Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna.
  Kierownik projektu: Marcin Jakubczyk
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-15
  Termin zakończenia: 2014-08-14
  PRELUDIUM; edycja 3
 71. Kontakty językowe między Światem grecko-rzymskim a Bliskim Wschodem w czasach starożytnych
  Kierownik projektu: dr hab. Rafał Rosół
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-04-10
  Termin zakończenia: 2014-08-09
  Program "Iuventus Plus"; konkurs 71
 72. Hagiografia i homelityka w rękopisach cyrylickich w Polsce.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Naumow
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-04-15
  Termin zakończenia: 2014-04-14
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38
 73. Status przedmiotu w poezji europejskiego surrealizmu.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wacław Rapak
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-23
  Termin zakończenia: 2014-01-22
  Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 74. "Studies in Polish Linguistics", tom 6 i 7 – przekład artykułów na język angielski. Pismo wydawane jest przez UJ oraz Instytut Języka Polskiego PAN, co skutkuje podziałem kosztów – koszty redakcyjne, druk i kolportaż pokrywa PAN.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-19
  Termin zakończenia: 2014-01-18
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 75. Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma naukowego "Przekładaniec" w formie edycji elektronicznej (czasopismo internetowe w międzynarodowej dystrybucji publikacji naukowych).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-18
  Termin zakończenia: 2014-01-17
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 76. Tłumaczenie i elektroniczne wydanie czasopisma "Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" nr 129 (2012), nr 130 (2013), nr 131 (2014).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-11
  Termin zakończenia: 2014-01-10
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 77. Proza historyczna Jaana Krossa.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wasilij Szczukin
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-10-27
  Termin zakończenia: 2013-12-26
  Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 78. Przekład na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften monografii naukowej autorstwa dr hab. Magdaleny Sitarz: "Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza".
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-13
  Termin zakończenia: 2013-12-12
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 79. Patrocinia średniowiecznych kościołów na Morawach południowych.
  Kierownik projektu: Petr Jokeš
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-09-17
  Termin zakończenia: 2013-09-16
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 80. Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenscheften książki Doroty Szumskiej "Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej” (Kraków: Universitas, 2006).
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-26
  Termin zakończenia: 2013-07-25
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 81. Stara żywa Ruś. Kultura i dzieje
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2008-06-19
  Termin zakończenia: 2013-06-18
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 34
 82. Manifesty literackie i doktryny polityczne we współczesnym Iranie.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Krasnowolska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-11-05
  Termin zakończenia: 2013-05-04
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 83. Prokopisz z Cezarei, "Historia Wojen", przekład ze wstępem i komentarzem.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Brodka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-04-09
  Termin zakończenia: 2013-04-08
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 84. Hezychazm w piśmiennictwie Rusi Moskiewskiej końca XV-XVI wieku
  Kierownik projektu: dr hab. Józef Kuffel
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-09-27
  Termin zakończenia: 2013-03-26
  Projekt badawczy habilitacyjny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki); konkurs 39