Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Środki dla doktorantów

Web Content Display Web Content Display

Środki dla doktorantów - zasady, wnioski, raporty

Pani Prodziekan ds Badań naukowych i Rozwoju dr hab. Jadwiga Kita Huber ogłasza kolejny konkurs na dofinansowanie działalności dla doktorantów w 2021 r.

Terminy składania wniosków od 04.10 do 31.10.2021.

Wnioski można składać w formie papierowej razem z załącznikami (zamknięte w kopercie na Dzienniku Podawczym w Collegium Novum pok. 11 adresowane na: Dziekanat Wydziału Filologicznego) lub skanem wraz z załącznikami i plikiem/skanem części 2 wniosku (dotyczącej promotora/opiekuna naukowego) na adres mailowy: irena.stawowy@uj.edu.pl.

Poniżej aktualne zasady konkursu oraz formularze:

Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie zadań służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich. (pdf/docx)

Uwaga! Przypominamy o konieczności weryfikacji kosztów wyjazdu zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej przed złożeniem wniosku.