Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Kandydatury zgłoszone przez UJ

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Kandydatury zgłoszone przez UJ

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania "Konstytucji dla nauki", obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego gwarantującego zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. System wyborczy jest dostępny pod adresem: radon.opi.org.pl. Głosowanie odbywać się będzie od 12 do 30 kwietnia. Lista osób uprawnionych do głosowania znajduje się na stronie systemu wyborczego, dane dostępowe zostaną przekazane pocztą elektroniczną.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 27 lutego podjął uchwałę, w której zatwierdził kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej na kadencję trwającą od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Pełna lista zawiera nazwiska 23 naukowców z UJ oraz 20 spoza naszej uczelni w następujących dyscyplinach, można znaleźć ją na stronie portalu UJ, natomiast w dyscyplinach, w których głosować mogą wyborcy z naszego Wydziału, Senat zaaprobował nastepujących kandydatów:

  • językoznawstwo: prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś (Wydział Filologiczny);
  • literaturoznawstwo: prof. dr hab. Anna Łebkowska (Wydział Polonistyki);
  • nauki o kulturze i religii: prof. dr hab. Ryszard Nycz (Wydział Polonistyki).

Więcej szczegółowych informacji o wyborach do RDN znajduje się na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn.

Recommended
Odszedł Profesor Jacek Baluch
Wizyta japońskiej pary książęcej
Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Stabryły
Promocje habilitacyjne Wydziału Filologicznego