Ocena działalności naukowej w 2016 r.

Do 17 kwietnia 2017 r. wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać indywidualnie na adres samoocena@filg.uj.edu.pl.

Wersje drukowane po opatrzeniu wymaganymi podpisami wraz z dołączonym spisem publikacji powinny zostać złożone w jednostce (zgodnie z terminem określonym przez Dyrekcję).

Obowiązek wypełnienia ankiety spoczywa na wszystkich pracownikach naukowo-dydaktycznych niezależnie od wymiaru etatu, na którym są zatrudnieni. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy tylko tych pracowników, którzy w roku 2016 przepracowali mniej niż 6 miesięcy.

Arkusz oceny działalności naukowej pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Filologicznego UJ w 2016 r.

Published Date: 01.03.2017
Published by: Łukasz Bieńkowski