Włoskie odznaczenie państwowe dla prof. Marii Maślanki-Soro

Profesor Maria Maślanka-Soro z Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego została uhonorowana Orderem Kawalera Gwiazdy Włoch. Medal odebrała z rąk ambasadora Włoch w Polsce Alessandra De Pedys. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 19 października we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie.

Order Gwiazdy Włoch jest państwowym odznaczeniem ustanowionym w lutym 2011 roku. Przyznawany jest przez prezydenta Włoch cudzoziemcom i Włochom przebywającym na emigracji. W uzasadnieniu podniesiono wkład prof. Marii Maślanki-Soro w badania nad literaturą i kulturą włoską oraz upowszechnianie ich wyników w Polsce i Europie.

Profesor Maria Maślanka-Soro ukończyła studia z filologii klasycznej oraz filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a odbyła je częściowo we Francji (Université de Nancy II) oraz we Włoszech (Università Cattolica di Milano). W 1990 roku uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Funkcja formuły "nauka poprzez cierpienie" (pathei mathos) w strukturze tragedii Ajschylosa i jej kryzys u Sofoklesa napisanej pod opieką śp. prof. Romualda Turasiewicza. Habilitowała się w zakresie literaturoznawstwa w 2006 roku, a w lipcu 2014 roku uzyskała tytułu profesora nauk humanistycznych.

Profesor od 1996 roku jest związana z Instytutem Filologii Romańskiej UJ (w latach 1982-1990 pracowała w Katedrze Filologii Klasycznej UJ). Jej główne zainteresowania naukowe to przede wszystkim dramat antyczny, włoski dramat renesansowy, twórczość tragiczna Vittoria Alfieriego, elementy dramatyczne i teatralne w różnych gatunkach literatury włoskiej epoki średniowiecza i renesansu, twórczość Dantego, tradycja antyczna w literaturach romańskich, twórczość Pirandella. Jest członkiem wielu polskich i europejskich towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano, Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval, Società Dantesca Italiana, Komisji Filologii Klasycznej PAU i Komisji Neofilologicznej PAU. Jest też członkiem komitetów naukowych międzynarodowych czasopism: "Studi sul Settecento e l'Ottocento", "Dante e l'Arte" oraz "Revue des Études Dantesques". Była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki oraz wykonawcą w 4 innych projektach badawczych, w tym 1 europejskim. Uczestniczyła w kilkudziesięciu italianistycznych, romanistycznych, klasycznych, interdyscyplinarnych międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych.

Autorka 6 książek, m.in.: Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Ajschylosa i Sofoklesa (1991), Tragizm w Komedii Dantego (2005, wyd. II 2010), Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit (2013), Antyczna tradycja epicka u Dantego (2015), a także dwóch opracowań własnych i ok. 80 rozpraw i artykułów naukowych, głównie w językach obcych (włoskim, francuskim, angielskim). Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Carla Rossi Academy, nagrodzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo syntezy naukowej Literatura Grecji starożytnej pod red. Henryka Podbielskiego. W kwietniu 2017 r. zorganizowała w Krakowie międzynarodową konferencję poświęconą wybranym aspektom twórczości Dantego.

Galeria zdjęć w portalu UJ

Published Date: 23.10.2017
Published by: Łukasz Bieńkowski