Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

News

Ważna wiadomość dla osób, które będą składały wniosek o przyznanie stypendium ministra

02.10.2012
Wszystkie osoby, które zdały w roku akademickim 2011/2012 egzamin z przedmiotu Wykład monograficzny proszone są o dostarczenie do dziekanatu potwierdzenia zdania egzaminu (indeks, protokół) najpóźniej do 10 lipca b.r.

Stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

22.06.2012
1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Zasady przyznawania dodatkowego stypendium doktoranckiego

13.06.2012
Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantów przy Wydziale Filologicznym UJ

Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne (ACE)

13.06.2012
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zaprasza na szkolenia dla doktorantów w ramach projektu Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne (ACE).

Informacja dla I roku

11.06.2012
Ostatnie zajęcia z prof. Rapakiem