Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

News

Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne (ACE)

13.06.2012
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zaprasza na szkolenia dla doktorantów w ramach projektu Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne (ACE).

Informacja dla I roku

11.06.2012
Ostatnie zajęcia z prof. Rapakiem

Zmiana harmonogramu zajęć dla III roku

23.05.2012

Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku 2012/13

22.05.2012
Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantów przy Wydziale Filologicznym UJ

Nowe legitymacje doktorantów

21.05.2012
W związku rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje doktorantów wydawane według dotychczasowego wzoru zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 roku