Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Previous week
Next week

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Date: 28.09.2022
Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Do zadań stypendysty będzie należała realizacja części zadań badawczych w projekcie "Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu".

 

 

 

 

Nazwa stanowiska: doktorant/ka stypendyst(k)a

Wymagania: Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie 

  • jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Polski. 

Pozostałe wymagania:

  • ukończone studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w zakresie: filogia orientalna -indologia,
  • bardzo dobra znajomość sanskrytu,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
  • umiejętność pracy z pakietem Microsoft Office, 
  • umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
  • dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka francuskiego.

Opis zadań: Do zadań stypendysty będzie należała realizacja części zadań badawczych w projekcie Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu. Będzie to transliteracja wskazanych tekstów sanskryckich, które umieszczone zostaną w elektronicznym repozytorium projektu i używane będą w publikacjach, będacych wynikiem grantu. Tłumaczenia wybranych partii tekstów sanskryckich na j. angielski i ich analiza.

Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 28 września 2022, 11:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe na okres nie krótszy niż 6 miesięcy 

Dodatkowe informacje: Data rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2022 r. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: październik 2022 r. 

Wymagane dokumenty: 

  • CV zawierające informację o wykształceniu, znajomości języków obcych, listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, stypendiów/grantów, nagród i wyróżnień; 
  • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie (formularz dostępny na stronie CWN UJ https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia). 

Forma składania ofert: Oferty proszę przesyłać na adres mailowy kierownika projektu, prof. dr hab. Lidii Sudyki: lidia.sudyka@uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zawierać komplet wymienionych dokumentów.