Romanica Cracoviensia

Romanica Cracoviensia jest rocznikiem poświęconym językom i literaturom romańskim. Powstało w roku 2000 z inicjatywy Pani Profesor Marceli ŚWIĄTKOWSKIEJ, która objęła funkcję redaktora naczelnego.

Autorzy są w większości wykładowcami i doktorantami Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wszelako w każdym numerze jest także kilka artykułów naszych kolegów z innych uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Artykuły publikowane są w językach romańskich. Przyjmujemy także teksty w języku angielskim.


La revue Romanica Cracoviensia est consacrée aux langues et littératures romanes. Elle est née à l'initiative de Mme le Professeur Marcela ŚWIĄTKOWSKA qui est devenue son rédacteur en chef.

Les auteurs sont, dans la plupart des cas, les enseignants et doctorants de l'Institut de Philologie Romane de l'Université Jagellonne de Cracovie. Pourtant, dans chaque numéro de la revue, il y a aussi quelques articles de nos collègues d'autres universités polonaises et étrangères.

Les articles sont publiés dans les langues romanes. Nous acceptons aussi des textes en anglais.


Romanica Cracoviensia is an academic journal dedicated to promoting Romance languages, literatures and cultures, i.e. French, Spanish, Catalan, Portuguese, Galician, Italian, Romanian and many minor Romance languages and dialects. It was established in 2000 by Prof. Marcela Świątkowska in the Department of Romance Languages at Jagiellonian University in Krakow (Poland).
The circulation of the journal is published annually by the Jagiellonian University Press and all the articles are written in Romance languages as well as in English.

Informacje o czasopiśmie Romanica Cracoviensia na stronie internetowej wydawcy.

Editorial board / Zespół redakcyjny / Comité de Rédaction

Editor-in-chief / Redaktor naczelny / Rédacteur en chef

 • prof. dr hab. Wacław Rapak

Second editor-in-chief, editorial secretary / Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji / Vice-rédacteur en chef, secrétaire de rédaction

 • dr Jakub Kornhauser

Linguistic editors / Redaktorzy językowi / Rédacteurs linguistiques

 • Françoise Collinet
 • Xavier Farré Vidal
 • Serafina Santoliquido

E-mail: romanica.cracoviensia@uj.edu.pljakub.kornhauser@uj.edu.pl

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Scientific Committee / Rada naukowa / Comité scientifique

 • Wiesław Banyś (Katowice)
 • Regina Bochenek-Franczakowa (Kraków)
 • Francis Claudon (Paris, France/Francja)
 • Rosa Maria Espinosa Elorza (Valladolid, España)
 • Teresa Giermak-Zielińska (Warszawa)
 • Jacqueline Guillemin-Flescher (Paris, France)
 • Eva Havu (Helsinki, Suomi)
 • Konstanze Jungbluth (Frankfurt an der Oder, Deutschland)
 • Georges Kleiber (Strasbourg, France)
 • Jadwiga Miszalska (Kraków)
 • Mihai Mitu (Bucureşti, România)
 • Wiaczesław Nowikow (Łódź)
 • Wacław Rapak (Kraków)
 • Piotr Salwa (Warszawa)
 • Ryszard Siwek (Kraków)
 • Alexandre Veiga (Santiago de Compostela, España)

Comittee of Reviewers / Komitet Recenzentów / Comité de Lecture

 • Maciej Abramowicz (Warszawa)
 • Alberto Álvarez Lugrís (Vigo, España)
 • Ginetta Auzzas (Padova, Italia)
 • Francesco Avolio (L'Aquila, Italia)
 • Marek Baran (Łódź)
 • Michel Bastiaensen (Bruxelles, Belgique)
 • Leszek Bednarczuk (Częstochowa)
 • Ingeborga Beszterda (Poznań)
 • Elżbieta Biardzka (Wrocław)
 • Ioana Both (Cluj-Napoca, România)
 • Luc Collès (Louvain-la-Neuve, Belgique)
 • István Csűry (Debrecen, Magyarórszág)
 • Marie-Ève Damar (Bruxelles, Belgique)
 • Pascale Dumont (Antwerpen, Belgique)
 • Anna Dutka-Mańkowska (Warszawa)
 • Jolanata Dygul (Warszawa)
 • Joseph Eynaud (Msida, Malta)
 • Antonio Daniel Fuentes González (Almería, España)
 • Olgierda Furmanek (Wake Forest, Nebraska, USA)
 • Artur Gałkowski (Łódź)
 • Liliana Inverno (Algarve, Portugal)
 • Elżbieta Jamrozik (Warszawa)
 • Krzysztof Jarosz (Sosnowiec)
 • Krystyna Jaworski (Torino, Italia)
 • Joanna Jereczek-Lipińska (Gdańsk)
 • Clarissa Jordão (Paraná, Brasil)
 • Amparo de Juan Bolufer (Santiago de Compostela, España)
 • Alicja Kacprzak (Łódź)
 • Marek Kęsik (Lublin, UMCS)
 • Eva Klímová (Opava, Česko)
 • Alina Kreisberg (Pescara, Italia)
 • Françoise Lavocat (Paris, France)
 • Anna Loba (Poznań)
 • Leena Löfstedt (Los Angeles, USA)
 • Justyna Łukaszewicz (Wrocław)
 • Ewa Łukaszyk (Warszawa)
 • Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari (Tehran, Iran)
 • Maria Hortensia Martínez García (Oviedo, España)
 • Antonio José Meilán García (Oviedo, España)
 • Salah Mejri (Paris, France)
 • Marina Mureşanu (Iaşi, România)
 • Mikołaj Nkollo (Poznań)
 • Janusz Pawlik (Poznań)
 • Maja Pawłowska (Wrocław)
 • Bogdan Piotrowski (Bogotá, Colombia)
 • Jacek Pleciński (Wrocław)
 • Carlo Pulsoni (Perugia, Italia)
 • Dominique Rabaté (Paris, France)
 • José Carlos Redondo Olmedilla (Almería, España)
 • Patrick Renaud (Paris, France)
 • Traian Sandu (Paris, France)
 • Pedro Santos (Algarve/Lisboa, Portugal)
 • Matteo Santipolo (Padova, Italia)
 • Javier Serrano Alonso (Santiago de Compostela, España)
 • Ijjou Sheikh Moussa (Rabat, Maroc)
 • Henryk Siewierski (Brasília, Brasil)
 • Petruţa Spânu (Lublin, UMCS)
 • Lucinda Spera (Siena, Italia)
 • Tomasz Swoboda (Gdańsk)
 • Jerzy Szałek (Poznań)
 • Magdalena Szeflińska-Baran (Łódź)
 • Ildikó Szijj (Budapest, Magyarórszág)
 • Dorota Śliwa (Lublin, KUL)
 • Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa)
 • Roxana Utale (Bucureşti, România)
 • Harri Veivo (Paris, France)
 • Jacques Wagner (Clermont-Ferrand, France)
 • Magdalena Wandzioch (Katowice)
 • Joanna Wilk-Racięska (Katowice)
 • Krystyna Wojtynek-Musik (Katowice)
 • Monika Woźniak (Roma, Italia)
 • Charles Zaremba (Aix-Marseille, France)
 • Justyna Ziarkowska (Wrocław)

Zalecenia redakcyjne / Consignes publication