Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies. nr. 2

Ukazał się nowy numer elektronicznego kwartalnika Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies wydawanego w ramach projektu badawczego realizowanego przez Pracownię Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ "Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej". Tym razem jest on w całości poświęcony współczesnej literaturze kurdyjskiej i przedstawia polskie tłumaczenia wybranych kurdyjskich opowiadań poprzedzone wstępem Joanny Bocheńskiej. Jest to pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie publikacja literatury kurdyjskiej tłumaczonej na język europejski z oryginału. Brak tłumaczeń literatury jest do dziś jedną z największych przeszkód w poznawaniu kurdyjskiej kultury i rzeczywistości. Uniemożliwia to rozumienie wielu ważnych problemów gnębiących Bliski Wschód, którego ważną częścią są Kurdowie. Tym większą więc wartość mają badania prowadzone w Zakładzie Iranistyki UJ.

Kwartalnik jest dostępny nieodpłatnie w formie pdf na stronie projektu, pod linkiem: http://www.kurdishstudies.pl/?pl_fritillaria-kurdica.-bulletin-of-kurdish-studies.-nr.-2,91

Published Date: 07.01.2014
Published by: Łukasz Bieńkowski