Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Conferences

Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014

Seminarium będzie poświęcone doświadczeniom I i II Wojny Światowej w kontekście interpretacji paradygmatu „kat – ofiara"
Read More o Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014

International Academic Conference "Education Culture and Society 2014"

Education, Culture and Society 2014 is an International Academic Conference organised by young academics and students of social sciences and humanities for young academics and students of social sciences, art studies and humanities
Read More o International Academic Conference "Education Culture and Society 2014"

Włochy a kultura europejska - 40 lat Italianistyki w Krakowie

Z okazji 40. rocznicy obecności italianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana "Włochy a kultura europejska".
Read More o Włochy a kultura europejska - 40 lat Italianistyki w Krakowie

INFORMACJA Komitetu Organizacyjnego o odwołaniu konferencji Wasilij Grossman - Sokrates z Berdyczowa

międzynarodowa konferencja poświęcona jednemu z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich XX wieku Wasylowi Grossmanowi w 50. rocznicę jego śmierci, decyzją Komitetu Organizacyjnego została odwołana.
Read More o INFORMACJA Komitetu Organizacyjnego o odwołaniu konferencji Wasilij Grossman - Sokrates z Berdyczowa

The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference CYLAT 2013

projekt skierowany do studentów kierunków filologicznych oraz doktorantów specjalizujących się w dziedzinie językoznawstwa i translatologii. Celem konferencji jest prezentacja dokonań młodych naukowców zajmujących się językiem w szerokim rozumieniu tego słowa, a zatem językoznawstwem diachronicznym, synchronicznym, lingwistyką korpusową, a także pograniczami językoznawstwa i przekładoznawstwem.
Read More o The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference CYLAT 2013