Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Researchers and projects

Web Content Display Web Content Display

Lista projektów badawczych Wydziału Filologicznego

 1. (Re)konstruowanie Biblii karaimskiej. Nowe metody badań nad rękopisami biblijnymi jako źródłami wiedzy o wczesnej historii języka karaimskiego [(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language].
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
  Termin zakończenia: 2024-01-31
  Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
 2. Adwerbializacja kwantyfikatorów nominalnych w języku angielskim, szwedzkim i polskim.
  Kierownik projektu: mgr Damian Herda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020
  Termin zakończenia: 2023
  PRELUDIUM; edycja 17
 3. Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej.
  Kierownik projektu: dr Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-31
  Termin zakończenia: 2022-10-31
  SONATA; edycja 14
 4. B.S.Johnson i liberatura.
  Kierownik projektu: Katarzyna Maria Biela
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
  Termin zakończenia: 2022-09-27
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 47
 5. Męskie, żeńskie w średniowiecznej liryce poetek języka oksytańskiego.
  Kierownik projektu: Michał Artur Sawczuk
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
  Termin zakończenia: 2022-09-27
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 47
 6. Wiktor Petrow - w strone krytycznej nowoczesności. Tłumaczenie z języka ukraińskiego i edycja krytyczna wraz z opracowaniem naukowym pism Wiktora Petrowa (ps. W. Bomontowycz, W. Ber; 1894-1969) w III tomach.
  Kierownik projektu: dr Paweł Krupa
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-11-08
  Termin zakończenia: 2022-08-07
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 84
 7. Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius).
  Kierownik projektu: Agata Pawlina
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-03-06
  Termin zakończenia: 2022-03-05
  PRELUDIUM; edycja 15
 8. Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-21
  Termin zakończenia: 2022-01-20
  OPUS; edycja 15
 9. Awadhana. Historyczny i społeczny wymiar indyjskiej "sztuki pamięci".
  Kierownik projektu: dr Hermina Cielas
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-22
  Termin zakończenia: 2021-11-14
  SONATINA; edycja 2
 10. Studia etymologiczne nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne.
  Kierownik projektu: Radosław Kanarkowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-01
  Termin zakończenia: 2021-09-30
  ETIUDA; edycja 7
 11. Edycja naukowa traktatu Francesca Petrarki "Secretum meum" (De secreto conflictu curarum mearum): przekład i opracowanie.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-05-22
  Termin zakończenia: 2021-05-21
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 85
 12. Nowe życie rękopiśmiennych przekładów dzieł Dantego Alighieri u progu jego polskiej recepcji.
  Kierownik projektu: mgr Anna Izabela Pifko-Wadowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-22
  Termin zakończenia: 2021-03-21
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 44
 13. Od Piemontu po Guardia Piemontese: lingwistyczny opis guardiol, zagrożonego wariantu języka oksytańskiego w Kalabrii (From Piemonte to Guardia Piemontese: a linguistic description of Guardiol, a unique variety of Occitan).
  Kierownik projektu: dr Bart Jacobs
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-03
  Termin zakończenia: 2020-10-02
  SONATA; edycja 10
 14. Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej.
  Kierownik projektu: dr Anna Cieślewska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-06
  Termin zakończenia: 2020-03-05
  SONATA; edycja 11
 15. Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji. Edycja i studium językowe traktatu Giuochi mathematici autorstwa Piers da Filicaia.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-02-06
  Termin zakończenia: 2020-02-05
  OPUS; edycja 11
 16. Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa.
  Kierownik projektu: dr Michał Choiński
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-14
  Termin zakończenia: 2020-01-13
  OPUS; edycja 12
 17. Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końa XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-07-07
  Termin zakończenia: 2019-12-06
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 82
 18. Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.
  Kierownik projektu: dr Przemysław Dębowiak
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-27
  Termin zakończenia: 2019-11-30
  Inny program (Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 19. Dyskurs obywatelstwa w demokracji ateńskiej w perspektywie kognitywnej.
  Kierownik projektu: dr Jakub Filonik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
  Termin zakończenia: 2019-09-30
  FUGA; edycja 5
 20. Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii.
  Kierownik projektu: dr Artur Rodziewicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
  Termin zakończenia: 2019-09-30
  FUGA; edycja 5
 21. Wegetarianizm w starożytności. Religijne i etyczne źródła idei.
  Kierownik projektu: Damian Grzegorz Miszczyński
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-09-08
  Termin zakończenia: 2019-09-07
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 43
 22. Transfer kulturemów w audiodeskrypcji.
  Kierownik projektu: Anna Magdalena Jankowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-09-01
  Termin zakończenia: 2019-08-31
  Mobilność Plus; konkurs 4
 23. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej mtradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich.
  Kierownik projektu: Olga Nowicka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-08-10
  Termin zakończenia: 2019-08-09
  PRELUDIUM; edycja 14
 24. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-02-01
  Termin zakończenia: 2019-07-31
  OPUS; edycja 9
 25. Cywilizacja japońska, symbole i przejawy (Japanese Civilization: Tokens and Manifestation).
  Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Meyer
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-05-01
  Termin zakończenia: 2019-06-28
  Inny program (TOSHIBA FOUNDATION)
 26. Proces akulturacji lokalnych społeczności a zróżnicowanie kultu Człowieka-Lwa (Narasimhy) w Andhrze.
  Kierownik projektu: dr Ewa Dębicka-Borek
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-08-01
  Termin zakończenia: 2019-01-31
  SONATA; edycja 6
 27. Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-11-18
  Termin zakończenia: 2018-10-31
  Inny program (Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 28. Spuścizna i pamięć. Strategie przekazu i utrwalania kultury w I połowie XIX w. na przykładzie archiwum Rosy Marii i Davida Assingów w zbiorach Varnhagena w Krakowie.
  Kierownik projektu: dr Paweł Zarychta
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-07-08
  Termin zakończenia: 2018-07-07
  OPUS; edycja 8
 29. Monografia "Studia Orawskie"
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Papierz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-12-04
  Termin zakończenia: 2018-04-30
  Inny program (Program Współpracy miedzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006.)
 30. Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych. Analiza retoryczna i stylometryczna
  Kierownik projektu: dr hab. Jan Rybicki
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-03-12
  Termin zakończenia: 2018-03-11
  OPUS; edycja 7
 31. Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistosci społecznej w perspektywie postkolonialnej.
  Kierownik projektu: dr Joanna Bocheńska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-20
  Termin zakończenia: 2018-02-19
  SONATA BIS
 32. Kino dla wszystkich. AudioMovie.
  Kierownik projektu: dr Anna Jankowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-06-01
  Termin zakończenia: 2017-10-31
  Program Innowacje Społeczne
 33. Bruno Schulz w języku angielskim 1958-2016. Analiza porównawcza przekładów, ich historii oraz recepcji.
  Kierownik projektu: Zofia Zuzanna Ziemann
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-08-13
  Termin zakończenia: 2017-08-12
  PRELUDIUM; edycja 8
 34. Gatunek filmowy a strategie w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie filmu historycznego.
  Kierownik projektu: dr Agata Hołobut
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-08-01
  Termin zakończenia: 2017-07-31
  OPUS; edycja 6
 35. Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych.
  Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Bielawski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-11
  Termin zakończenia: 2017-06-10
  OPUS; edycja 5
 36. Sanskrycka poezja figuratywna (citrakawja) w teorii i praktyce.
  Kierownik projektu: dr Hermina Cielas
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-03-12
  Termin zakończenia: 2017-03-11
  PRELUDIUM; edycja 7
 37. Historia a wczesnonowożytna literatura północnych Indii.
  Kierownik projektu: dr Piotr Borek
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-07-29
  Termin zakończenia: 2017-01-28
  PRELUDIUM; edycja 4
 38. Przekład na język angielski i publikacja w Peter LAng GmbH, Internationaler Verlag der Wissenscheften "Słownika entymologicznego języka litewskiego" autorstwa prof. dr hab. Wojciecha Smoczyńskiego.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-18
  Termin zakończenia: 2016-12-17
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 39. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca.
  Kierownik projektu: dr Joanna Bocheńska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-11-14
  Termin zakończenia: 2016-10-31
  Inny program (Stypendia MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 40. Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie.
  Kierownik projektu: dr Anna Cieślewska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2016-09-30
  FUGA; edycja 2
 41. Katalog rękopisów i starodruków karaimskich.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-08-24
  Termin zakończenia: 2016-08-23
  SONATA; edycja 2
 42. Czesko-polski słownik terminów literackich.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Baluch
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-23
  Termin zakończenia: 2016-05-22
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 43. Tożsamość (w) brazyliskiej powieści autonarracyjnej.
  Kierownik projektu: Gabriel Borowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-06-21
  Termin zakończenia: 2016-04-20
  Program "Diamentowy Grant"; konkurs 41
 44. Bornio da Sala o obowiązkach władcy. Edycja krytyczna traktatu politycznego "De regimine principis" w języku wernakularnym, glosariusz, komentarz.
  Kierownik projektu: mgr Sandra Monika Strugała
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-24
  Termin zakończenia: 2016-03-23
  PRELUDIUM; edycja 5
 45. Komedia dell'arte - myśl teoretyczna i praktyka sceniczna (studium krytyczno-analityczne z antologią tekstów).
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Surma-Gawłowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-08-24
  Termin zakończenia: 2015-11-23
  OPUS; edycja 2
 46. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca - Kształtowanie się powieści japońskiej (shōsetsu) na przełomie XIX i XX w.
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Sonnenberg-Musiał
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-11-26
  Termin zakończenia: 2015-10-31
  Inny program (Stypendia MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 47. O składni dopełnień domyślnych. Studium ze szczególnym odniesieniem dla języka angielskiego, polskiego i węgierskiego.
  Kierownik projektu: Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-10-09
  Termin zakończenia: 2015-10-08
  PRELUDIUM; edycja 2
 48. On the syntax of missing objects. A study with special reference to English, Polish and Hungarian (O składni dopełnień domyślnych. Studium ze szczególnym odniesieniem do języka angielskiego, polskiego i węgierskiego).
  Kierownik projektu: dr Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-10-01
  Termin zakończenia: 2015-09-30
  ETIUDA; edycja 2
 49. Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa.
  Kierownik projektu: dr Michał Milczarek
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-10-01
  Termin zakończenia: 2015-09-30
  ETIUDA; edycja 2
 50. Głos zemsty. Mścicielki w dramacie angielskim doby renesansu.
  Kierownik projektu: dr Anna Kowalcze-Pawlik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-28
  Termin zakończenia: 2015-09-27
  PRELUDIUM; edycja 3
 51. Tajemnice salonu tawaif. Tradycje kulturowe indo-muzułmańskich kurtyzan w społeczeństwie Awadhu i Bengalu w XVIII-XIX w.
  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-09-17
  Termin zakończenia: 2015-09-16
  OPUS; edycja 4
 52. Ciało Niemca.
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Jaśtal
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-09-16
  Termin zakończenia: 2015-09-15
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 53. Sanskrycka twórczość kobiet królewskich rodzin Trawankoru i Koczinu od połowy XIX wieku do połowy wieku XX.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Sudyka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-07-03
  Termin zakończenia: 2015-09-02
  OPUS; edycja 4
 54. Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i w praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-08-24
  Termin zakończenia: 2015-08-23
  OPUS; edycja 2
 55. "Dzieje Spisza II tom"
  Kierownik projektu: dr hab. Maria Papierz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-04-10
  Termin zakończenia: 2015-07-30
  Inny program (MNISW)
 56. "Z ziemi włoskiej do Polski". O staropolskich przekładach literatury włoskiej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jadwiga Miszalska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-06-13
  Termin zakończenia: 2015-04-12
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 57. Antyczna tradycja epicka u Dantego.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-04-07
  Termin zakończenia: 2015-04-06
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38
 58. Północnowłoska wersja "Chirurgii" Lanfranca z Mediolanu jako przykład dydaktycznej literatury naukowej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-12-01
  Termin zakończenia: 2015-02-28
  OPUS; edycja 1
 59. Krainy pamięci, królestwa pisma, imperium druku: wedyjska 'ars memorativa' i tradycyjne systemy wiedzy na przełomie wieków.
  Kierownik projektu: dr hab. Cezary Galewicz
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-18
  Termin zakończenia: 2015-02-17
  OPUS; edycja 3
 60. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca.
  Kierownik projektu: Ewa Pilarczyk
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-11-04
  Termin zakończenia: 2014-10-31
  Inny program (Stypendia MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 61. Głos zemsty. Kobiety i przemoc w angielskim dramacie
  Kierownik projektu: dr Anna Kowalcze-Pawlik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2014-09-30
  ETIUDA; edycja 1
 62. Sanskrycka dutakawja: tendencje rozwojowe gatunku.
  Kierownik projektu: Lidia Szczepanik
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2014-09-30
  ETIUDA; edycja 1
 63. Tradycja, stereotyp, manipulacja. Postać kurtyzany w indyjskiej literaturze i ikonografii kina popularnego.
  Kierownik projektu: Tatiana Ewa Szurlej
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-10-01
  Termin zakończenia: 2014-09-30
  ETIUDA; edycja 1
 64. Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna.
  Kierownik projektu: Marcin Jakubczyk
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-15
  Termin zakończenia: 2014-08-14
  PRELUDIUM; edycja 3
 65. Kontakty językowe między Światem grecko-rzymskim a Bliskim Wschodem w czasach starożytnych
  Kierownik projektu: dr hab. Rafał Rosół
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-04-10
  Termin zakończenia: 2014-08-09
  Program "Iuventus Plus"; konkurs 71
 66. Hagiografia i homelityka w rękopisach cyrylickich w Polsce.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Naumow
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-04-15
  Termin zakończenia: 2014-04-14
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38
 67. Status przedmiotu w poezji europejskiego surrealizmu.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wacław Rapak
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-23
  Termin zakończenia: 2014-01-22
  Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
 68. "Studies in Polish Linguistics", tom 6 i 7 – przekład artykułów na język angielski. Pismo wydawane jest przez UJ oraz Instytut Języka Polskiego PAN, co skutkuje podziałem kosztów – koszty redakcyjne, druk i kolportaż pokrywa PAN.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-19
  Termin zakończenia: 2014-01-18
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 69. Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma naukowego "Przekładaniec" w formie deycji elektronicznej (czasopismo internetowe w międzynarodowej dystrybucji publikacji naukowych).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-18
  Termin zakończenia: 2014-01-17
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 70. Tłumaczenie i elektroniczne wydanie czasopisma "Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" nr 129 (2012), nr 130 (2013), nr 131 (2014).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-11
  Termin zakończenia: 2014-01-10
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 71. Proza historyczna Jaana Krossa.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wasilij Szczukin
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-10-27
  Termin zakończenia: 2013-12-26
  Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 72. Przekład na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften monografii naukowej autorstwa dr hab. Magdaleny Sitarz: "Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza".
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-13
  Termin zakończenia: 2013-12-12
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 73. Patrocinia średniowiecznych kościołów na Morawach południowych.
  Kierownik projektu: Petr Jokeš
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-09-17
  Termin zakończenia: 2013-09-16
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 74. Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenscheften ksiązki Doroty Szumskiej "Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej” (Kraków: Universitas, 2006).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcela Świątkowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-01-26
  Termin zakończenia: 2013-07-25
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 80
 75. Stara żywa Ruś. Kultura i dzieje
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wacław Rapak
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2008-06-19
  Termin zakończenia: 2013-06-18
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 34
 76. Manifesty literackie i doktryny polityczne we współczesnym Iranie.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Krasnowolska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-11-05
  Termin zakończenia: 2013-05-04
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 77. Prokopisz z Cezarei, "Historia Wojen", przekład ze wstępem i komentarzem.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Brodka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-04-09
  Termin zakończenia: 2013-04-08
  Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 39
 78. Hezychazm w piśmiennictwie Rusi Moskiewskiej końca XV-XVI wieku
  Kierownik projektu: dr hab. Józef Kuffel
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-09-27
  Termin zakończenia: 2013-03-26
  Projekt badawczy habilitacyjny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki); konkurs 39