Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wykłady monograficzne i opcje

Web Content Display Web Content Display

Opcje i wykłady monograficzne w roku akademickim 2021/2022

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki

Historia filmu węgierskiego do roku 1945 (wykład monograficzny otwarty) – dr hab. Grzegorz Bubak, prof. UJ

Proza węgierska XXI wieku (wykład, w następnym semestrze ćwiczenia) – dr hab. László Nagy

Zapisy w sekretariacie IJPiH u pani mgr Magdaleny Rogóż-Kotowskiej magdalena.rogoz@uj.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej

21/22Z - Współczesny język obcy: Język duński WF-IFG-SLDUŃ-2Z

21/22Z - Drugi język germański: Język duński WF-IFG-SMDUN-1Z

21/22Z - Drugi język germański: Język niderlandzki WF-IFG-SM1BJ-1Z

21/22Z - Opcja językoznawcza: Od Andersena do LEGO: Dania wczoraj i dziś WF-IFG-L-ONT-2Z

Zapisy w sekretariacie IFG u p. mgr inż. Marioli Tomany mariola.tomana@uj.edu.pl

Instytut Filologii Klasycznej

Grecka literatura wczesnochrześcijańska – analiza tekstów, dr hab. Agnieszka Heszen, 30 h, 3 pkt ECTS

From goddesses to courtesans: women in the Graeco-Roman world, dr hab. Aleksandra Klęczar, 30 h, 3 pkt ECTS

Gallia litteraria, prof. dr hab. Jerzy Styka, 30 h, 3 pkt ECTS

Praktyczna nauka nowogreckiego 1 (z możliwością kontynuacji), 90 h, dr Krzysztof Hilman, kurs w trybie stacjonarnym; 6 ECTS

Zapisy w sekretariacie IFK: beata.pawlik@uj.edu.pl, tel. 12 664 79 08.

Instytut Orientalistyki

Zakład Iranistyki zaprasza na trzy kursy prowadzone przez dra Ignacego Nasalskiego:

  • Islam (WF.IO-L-IRA-1-13A)
  • Wstęp do studiów koranicznych (WF.IO-MON-09B)
  • Zagadnienia Bliskiego i Środkowego Wschodu (WF.IO-M-IRA-1-24A)

oraz na zajęcia z języka kurdyjskiego [2 semestry po 60h]:

  • Drugi język orientalny – język kurdyjski (WF.IO-M-IRA-1-20A, WF.IO-M-IRA-1-20B)

Katedra Arabistyki zaprasza na kursy prowadzone przez dra Marcina Gajca:

  • Zagadnienia współczesnego islamu (WF.IO-M-ARA-1-14A)
  • Wprowadzenie do islamu (WF.IO-L-ARA-1-18A)
  • Historia regionu - historia świata arabskiego [2 semestry] (WF.IO-L-ARA-1-21A, WF.IO-L-ARA-1-21B)

Kursy prowadzone będą zdalnie za pomocą platformy MS Teams

Instytut Filologii Słowiańskiej

Łużyce – kraj i ludzie, dr hab. R. Bura

Katolicyzm – Islam – Prawosławie jako kody (auto)identyfikacyjne Słowian bałkańskich, prof. dr hab. D. Gil

Literatura słoweńska w przekładach na język polski, dr M. Gruda

Lektorat języka słoweńskiego, dr M. Gruda.

Warsztaty kreatywnego pisania, dr A. Hudymač

Każda opcja w wymiarze 30 godzin, 3 punkty ECTS.