Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jakość Kształcenia

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr Barbara Podolak

Pełnomocnicy Dziekana ds. (Ewaluacji) Jakości Kształcenia

We wszystkich jednostkach Wydziału powołano pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia. Na potrzeby swoich jednostek opracowują raporty z oceny zajęć dydaktycznych oraz podejmują lokalne działania na rzecz budowania kultury jakości.

Obecnie pełnomocnikami są:

  • dr hab. Władysław Chłopicki (Instytut Filologii Angielskiej),
  • dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer (Instytut Filologii Germańskiej),
  • dr Janusz Ryba (Instytut Filologii Klasycznej),
  • dr Magdalena Bartkowiak-Lerch (Instytut Filologii Romańskiej),
  • dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej),
  • dr Mariya Redkva (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej),
  • dr hab. Laszlo Nagy (IJPiH, Hungarystyka),
  • dr Marcin Jakubczyk (IJPiH, Katedra Językoznawstwa),
  • dr hab. Aleksander Gomola (IJPiH, Katedra Przekładoznawstwa),
  • dr Mateusz Kłagisz (Instytut Orientalistyki).