Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Uroczyste promocje doktorskie

Uroczyste promocje doktorskie

W piątek, 18 listopada 2022 r. w Auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie. W tym dniu promowani byli doktorzy, którym stopnie nadane zostały przez Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ.

Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. Jarosław Górniak, prorektor ds. rozwoju. Na początku uroczystości Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ powitał przybyłych i odczytał po łacinie tekst ślubowania. Następnie promowani złożyli przysięgę i kolejno podchodzili do swoich promotorów po odbiór dyplomów.

Pierwszą turę koordynowała Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ  prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel. W tej części promowani byli doktorzy Wydziału Polonistyki UJ.

W drugiej turze przysięgę składali doktorzy Wydziału Filologicznego UJ, a całość koordynowała prof. dr hab. Barbara Michalak- Pikulska, Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ.

Lista promowanych z Wydziału Polonistyki:

 • Agnieszka Narewska-Siejda (Dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ)
 • Kacper Kutrzeba (Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec)
 • Katarzyna Waligóra (Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek)
 • Katarzyna Kucia-Kuśmierska (Prof. dr hab. Andrzej Hejmej)
 • Dezydery Barłowski (Dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ)
 • Magdalena Amroziewicz (Prof. dr hab. Joanna Zach)
 • Krzysztof Brenskott (Prof. dr hab. Zofia Zarębianka)
 • Joanna Zielińska- Öktem (Prof. dr hab. Dariusz Kosiński)
 • Agnieszka Handzel (Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz)
 • Katarzyna Krzyścin-Zagólska (Dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ)
 • Joanna Hałaczkiewicz (Prof. dr hab. Janusz Gruchała)


Lista promowanych z Wydziału Filologicznego:

 • Dagmara Hadyna (Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ)
 • Anna Rucińska (Dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ)
 • Aleksandra Stodolna (Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski)
 • Agata Krzysica (Dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ)
 • Marcin Ciemniewski (Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ)
 • Aleksandra Kamińska (Prof. Marta Gibińska-Marzec)
 • Kamil Żółtaszek (Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ)
 • Luigi Bruno (Dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ)
Photogallery