Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

April 2018

20180418
Previous week
Next week

Ingmar/Bergman/Inter/Media

Date: 18.04.2018 - 19.04.2018
Ingmar/Bergman/Inter/Media

W lipcu 2018 miną setne urodziny Ingmara Bergmana, najwybitniejszego reżysera szwedzkiego dwudziestego wieku, ikony kina art-housowego

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA KRAJOWA


INGMAR/BERGMAN/INTER/MEDIA


KRAKÓW, 18-19 KWIETNIA 2018

W lipcu 2018 miną setne urodziny Ingmara Bergmana, najwybitniejszego reżysera szwedzkiego dwudziestego wieku, ikony kina art-housowego. Twórczość Ingmara Bergmana otwiera się z łatwością na metodologię związaną z szeroko pojętą intermedialnością: reżyser wielokrotnie podkreślał, że na tkankę jego filmów składają się nie tylko obrazy, ale również muzyka i dźwięk – przez wiele lat zajmował się ponadto działalnością pisarską i teatralną.

Interesuje nas obecność Ingmara Bergmana w kulturach medialnych XX i XXI wieku. Szeroki zakres tematów możliwych do omówienia obejmuje materialność filmów szwedzkiego reżysera, wbudowane w nie relacje miedzy słowem, obrazem a dźwiękiem, usytuowanie tekstów kultury przez niego tworzonych w przestrzeni inter artes, a wreszcie dialog Bergmana z klasykami filmu, teatru i literatury modernistycznej i jego wpływ na kino najnowsze.

Zapraszamy do udziału prelegentów reprezentujących różne środowiska humanistyczne. Konferencja skierowana jest nie tylko do skandynawistów i filmoznawców, ale również do literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów, znawców opery a także historyków sztuki.

Konferencja odbędzie się 18 i 19 kwietnia 2018 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opłata konferencyjna 200 zł (100 zł dla doktorantów) plus 100 zł za udział w uroczystej kolacji. Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferecyjnej. Język konferencji: polski.

Abstrakty prosimy nadsyłać na adres: bergmankrakow@gmail.com 
Termin nadsyłania abstraktów (maksymalnie 150 słów): 18 grudnia 2017 roku.

Organizatorzy konferencji: Jan Balbierz (Zakład Filologii Szwedzkiej / Instytut Filologii Germańskiej UJ) wraz z doktorantkami Jolantą Kucharską i Justyną Magierą.

Konferencja odbywa się w ramach Międzynarodowego Roku Bergmanowskiego "BERGMAN 2018".