Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Ruszyła się nowa tura rekrutacji na studia magisterskie w IFA UJ

Ruszyła się nowa tura rekrutacji na studia magisterskie w IFA UJ

Od 22 maja do 19 czerwca 2023 roku potrwa rekrutacja na studia magisterskie na kierunku The European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

The European Joint Master’s Programme in English and American Studies to kierunek dwuletnich studiów magisterskich (120 ECTS) opracowany i współtworzony przez konsorcjum 8 uniwersytetów partnerskich. Program studiów przewiduje odbycie trzeciego semestru w formie semestru mobilności, realizowanego na jednym z uniwersytetów partnerskich.

Kierunek EJMPEAS umożliwia także zdobycie podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednej z uczelni partnerskich. Program umożliwia zdobycie najwyższych kwalifikacji w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.
 

Uniwersytety partnerskie ściśle współpracują w ramach konsorcjum i współtworzą program o najwyższych międzynarodowych standardach. Po ukończeniu studiów, absolwentki i absolwenci uzyskają dyplom magistra (Master of Arts in English and American Studies). Jeśli obowiązkowy semestr mobilności został zaliczony na uczelni partnerskiej, która wystawia podwójny dyplom, wówczas absolwent/ka uzyskuje dyplom podwójny.

Rekrutacja na kierunek EJMPEAS to proces dwuetapowy. W pierwszym etapie kandydatki i kandydaci przechodzą rekrutację prowadzoną przez komisję powoływaną przez konsorcjum. Po pomyślnym przejściu tego etapu, konieczne jest zarejestrowanie się do systemu rekrutacji na uniwersytecie, który będzie pełnić rolę uczelni macierzystej.
 

By zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym konsorcjum i rozpocząć proces rekrutacji, należy skorzystać z linku rekrutacyjnego

Podczas rekrutacji internetowej w konsorcjum konieczne będzie dodanie następujących dokumentów:

  • Dyplom ukończenia studiów licencjackich (jeśli to możliwe) + tłumaczenie dyplomu na język angielski
  • Suplement dyplomu (jeśli to możliwe) + tłumaczenie na język angielski
  • Transkrypt ocen na poszczególnych latach studiów + tłumaczenie na język angielski
  • Curriculum Vitae (w języku angielskim)
  • List motywacyjny przybliżający sylwetkę kandydatki lub kandydata oraz ich plany naukowe, które w szczególny sposób pomoże im zrealizować program EJMPEAS (w języku angielskim)
  • Dwa listy rekomendacyjne (w języku angielskim) wystawione przez wykładowców akademickich. Listy mogą zostać dodane do systemu rekrutacyjnego przez osoby kandydujące lub mogą być przesłane drogą mailową przez wykładowców bezpośrednio do administratorki -- Ulrike Krawagra (ulrike.krawagna@uni-graz.at).
  • Certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Kandydatki i kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap selekcji otrzymają list informujący o konieczności rozpoczęcia kolejnego etapu. Polega on na rejestracji w systemie rekrutacyjnym uniwersytetu, który będzie pełnił role uczelni macierzystej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wymaga to rejestracji w systemie IRK. Egzamin wstępny na UJ przeprowadzany jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się na początku lipca. 

Osoby, które aktualnie studiują na 3 roku studiów I-szego stopnia również mogą wziąć udział w tej turze rekrutacji. 
Dyplom ukończenia studiów można dostarczyć w późniejszym terminie. 

Szczegóły dotyczące studiów na kierunku The European Joint Master’s Programme in English and American Studies można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej UJ.