Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Prof. Maria Maślanka-Soro laureatką konkursu Uniwersalia

Prof. Maria Maślanka-Soro laureatką konkursu Uniwersalia

Do rąk polskich czytelników trafi naukowe wydania krytyczne łacińskiego traktatu Francesca Petrarki

Prof. Maria Maślanka-Soro i dr Iwona Boruszowska zostały laureatkami konkursu w ramach modułu Uniwersalia 2.2. Dzięki pracy badaczek z UJ do rąk polskich czytelników trafią naukowe wydania krytyczne łacińskiego traktatu Francesca Petrarki i pism Mykoły Chwylowego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przeznaczy na ten cel ponad pół miliona złotych.

Uniwersalia, obok Dziedzictwa Narodowego oraz Fundamentów, to jeden z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Projekt zgłoszony przez prof. Marię Maślankę-Soro z Instytutu Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UJ dotyczy edycji naukowej dzieła Francesca Petrarki Secretum meum (De secreto conflictu curarum mearum). Traktat jest rodzajem autobiografii duchowej wielkiego, renesansowego poety. Dialog, który nadaje dramatyczny wymiar poruszanym kwestiom, toczy się pomiędzy Franceskiem i Augustynem: pierwszy nawiązuje do postaci autora, drugi do św. Augustyna. Mimo że wielu badaczy jest skłonnych uznać to dzieło za najważniejsze spośród utworów Petrarki napisanych prozą, w naszym kraju jest właściwie nieznane. Praca badawcza prof. Marii Maślanki-Soro wypełni więc ważną lukę w znajomości jego twórczości, ponieważ Secretum meum posiada dużą wartość literacką oraz poznawczą. Włączenie tego utworu w obieg rodzimej humanistyki pozwoli też twórczo wykorzystać wiedzę w nim zawartą dla prowadzenia badań nad jego recepcją w literaturze staropolskiej.

Z kolei dr Iwona Boruszowska z Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ zajmie się opracowaniem naukowym i edycją krytyczną pism jednego z najważniejszych ukraińskich twórców XX wieku - Mykoły Chwylowego (1893-1933). Przedmiotem badań będą m.in. pamflety, nowele, szkice, etiudy, powieści i opowiadania oraz poezje i poematy. Niniejsze dzieła powstały głównie w Charkowie w latach 1919-1933, a także w krótkim okresie emigracji do Berlina i Wiednia. Twórczość M. Chwylowego odznacza się oryginalnością pisarstwa, różnorodnością tematyczną i stylistyczną, jak i bogactwem gatunkowym.

Jak poinformowało MNiSW, do konkursu Uniwersalia 2.2 nadesłano 84 wnioski. Resort nauki, na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, ze względu na wysoką wartość naukową projektów zakwalifikował do finansowania 11 najlepszych na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Lista zwycięskich projektów jest dostępna na stronie nauka.gov.pl.

Recommended
Nagrody "Literatury na Świecie"
Diamentowy grant dla studentki Instytutu Filologii Angielskiej
Prof. Maria Maślanka-Soro członkiem Polskiej Akademii Umiejętności
Dwa wieki filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim