Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Filologicznym

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Filologicznym

Na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2021/22 prowadzone będzie kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego.

Większość ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, a także mniejsze wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym (decyduje liczebność grup).

Wykłady pozostają w trybie zdalnym. Instytuty ustalają dzień/dni zdalne lub pasma zdalne (np. popołudniowe).

W harmonogramach został zaplanowany czas na dojazd na zajęcia zdalne.

Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16.09.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Download files
xlsx
Instytut Orientalistyki
docx
Instytut Filologii Słowiańskiej
xlsx
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
pdf
Instytut Filologii Klasycznej
pdf
IFG, IFR, IJPiH, IFA
pdf
Przekładoznawstwo - IJPiH