Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

20200914

Minigranty badawcze w DigiWorld 2020

Date: 14.09.2020 - 25.10.2020
Minigranty badawcze w DigiWorld 2020

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze w DigiWorld 2020/1 na projekty badawcze lub służące wytworzeniu narzędzi do celów badawczych we wszystkich czterech objętych przezeń domenach badawczych.

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane o charakterze interdyscyplinarnym, innowacyjnym i międzynarodowym, niefinansowane z innych źródeł.

Do składania wniosków zapraszamy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim (którzy złożyli oświadczenie upoważniające UJ do objęcia ich osiągnięć ewaluacją ministerialną).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 zł na okres do 12 miesięcy. Pula konkursu wynosi  500 000 zł. Konkurs finansowany jest z działania Program motywacyjny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 25 października 2020 r. poprzez system https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej: regulaminem, kryteriami oceny, a także polami formularza wniosku, które będzie należało wypełnić w systemie obsługi wniosków.

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB DigiWorld w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania wniosków. W tym samym terminie wnioskodawcy indywidualnie otrzymają oceny projektów wraz z uzasadnieniem. Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl podając w temacie wiadomości [Minigranty 2020/1].