Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Odwołanie zajęć dydaktycznych

 

Szanowni Państwo,

 w związku z zaistniałą sytuacją oraz rozporządzeniami wydanymi kolejno przez JM Rektora UJ, Dziekanów jednostek, Ministra Nauki oraz p. Kanclerz UJ w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych oraz nieśmiało wyrażonego obowiązku prowadzenia ich w trybie „zdalnym” uprzejmie informuję PT. Prowadzących zajęcia na studiach doktoranckich starego trybu na Wydziale Filologicznym że:

- jestem świadom, że za poleceniem wdrażania edukacji zdalnej nie poszły żadne dodatkowe wskazania na temat jej możliwego trybu, treści i ewaluacji skuteczności, narzędzi elektronicznych umożliwiających wykłady online, czy jakiejkolwiek innej pomocy;

- przygotowanie takich zajęć wymaga odrębnej pracy, logistyki, a także umiejętności posługiwania się dostępnymi narzędziami elektronicznymi (email, platforma Pegaz, ewentualnie Skype);

- ponieważ nie wiemy, czy i kiedy wznowienie i odrobienie utraconych zajęć – w naszym przypadku głównie zjazdów z wielogodzinnymi zajęciami – będzie możliwe, jest wskazane, żeby zachęta wynikająca z zarządzeń o zdalnej edukacji była realizowana;

Świadom powyższego, pozwalam sobie bardzo prosić Państwa – i Prowadzących zajęcia, i doktorantów – o przemyślenie, przygotowanie i wdrożenie systemu nauki zdalnej w wąskich ramach dostępnych narzędzi. Proszę o wdrożenie kontaktu Prowadzących zajęcia z grupami zajęciowymi (adresy mailowe przypisane do członków poszczególnych grup dostępne są po zalogowaniu się do platformy Pegaz; pomoc w sprawie pozyskiwaniu kontaktów mailowych ze strony sekretariatu studium doktoranckiego będzie bardzo ograniczona – pani Magda znajduje się w grupie pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i sekretariat będzie nieczynny, a ja nie posiadam dostępu do systemu z takimi danymi) oraz ustalenie zarówno zakresu i wymagań samodzielnej pracy uczestników zajęć, jak i ich zdalnej oceny. Przy określaniu tych zadań trzeba zachować – niestety – świadomość, że ograniczona jest także dostępność zbiorów bibliotecznych i przy zadawaniu pisania ewentualnych zaliczeniowych esejów należ korzystać głównie z zasobów internetowych.

Tryb zaliczania tych zaocznych zajęć pozostaje oczywiście wyłącznie w rękach Prowadzących zajęcia, których proszę jedynie o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości oraz deklarację – lub jej brak – podjęcia tego wyzwania.

Z poważaniem,

Krzysztof Bielawski

Published Date: 12.03.2020
Published by: Magdalena Rogóż-Kotowska