Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia i aktualności

Legitymacje doktoranckie

17.09.2020
Na podstawie art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
więcej o Legitymacje doktoranckie

Seminaria badawcze w roku akademickim 2020/21 - termin rejstracji w USOSweb 21.09.2020., godz. 8.00

17.09.2020
Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów badawczych na nadchodzący rok akademicki. Rejestracja na zajęcia planowana jest od poniedziałku 21.09.2020 od godz. 8.00. Seminaria doktoranckie są prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ i mają charakter monograficznych projektów, w których wiodącą rolę przejmuje prowadzący jako mistrz. Doktorant wybiera seminaria z dostępnej w danym roku oferty. W roku akademickim 2020/21 planowane są cztery kursy seminaryjne. Do końca trzeciego roku studiów doktoranckich należy wybrać minimum trzy seminaria doskonalące umiejętności badawcze oraz dwa seminaria doskonalące umiejętności dydaktyczne. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora, można alternatywnie realizować inne kursy wybierane spośród wszystkich oferowanych na UJ.
więcej o Seminaria badawcze w roku akademickim 2020/21 - termin rejstracji w USOSweb 21.09.2020., godz. 8.00

Informacje w sprawie składania wniosków stypendialnych - praktyczne wskazówki

15.09.2020
W związku z licznymi zapytaniami w sprawie składania wniosków i obowiązujących terminów, prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie.
więcej o Informacje w sprawie składania wniosków stypendialnych - praktyczne wskazówki

STYPENDIA doktorancie i stypendia z dotacji projakościowej 2020/21

07.09.2020
Wnioski dla uczestników studiów doktoranckich o stypendium doktoranckie i z dotacji projakościowej są już dostępne w systemie USOSweb (tura dostępna do 20 września). W tym roku doktoranci nie będą powiadamiani przez Dział Spraw Studenckich o otwarciu tury.
więcej o STYPENDIA doktorancie i stypendia z dotacji projakościowej 2020/21

Nowe władze Wydziału Filologicznego

01.09.2020
Podczas uroczystości objęcia stanowiska Rektora UJ nastąpiło także przekazanie władz prorektorskich i dziekańskich w kadencji 2020-2024.
więcej o Nowe władze Wydziału Filologicznego