Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przeprowadzanie analiz

Analiza danych wynikających z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych obejmujących cały wydział należy do zadań WZDJK. Ogólnouniwersyteckie badania ankietowe odnoszące się do instytutów i kierunków wydziału stanowią przedmiot analiz dokonywanych przez pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia. Niezależnie od tego kierunki oraz wykładowcy Wydziału Filologicznego przeprowadzają dodatkowe, wewnętrzne ankiety, analizują ich wyniki i na tej podstawie podejmują decyzje dotyczące dalszych działań.

Zobacz także: Analizy badań ankietowych