Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania kierunków

Przedstawiamy przykłady działań podjętych przez kierunki w wyniku analiz badań ankietowych.

Filologia germańska i filologia germańska z językiem angielskim (2020/2021)

Na studiach I i II stopnia wśród studentów przeprowadzono ankietę na temat ich preferencji w wyborze tematów zajęć opcyjnych i seminariów dyplomowych. Wyniki ankiety zostały uwzględnione przy przygotowywaniu oferty dydaktycznej na rok akademicki 2021/2022 i harmonogramu zajęć.

Filologia szwedzka (2020/2021)

W wyniku analizy realizacji programu i w wyniku głosów studentów wyrażonych w ankiecie:

  • usunięto z programu II. stopnia przedmiot "Język obcy nowożytny" realizowany w Jagiellońskim Centrum Językowym. Pozostawiono możliwość wyboru nauki dodatkowego języka obcego na zasadzie tzw. wolnych żetonów;
  • zastąpiono przedmiot "Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego" przedmiotem "Drugi język skandynawski" (do wyboru przez studenta spośród języków oferowanych w IFG);
  • dodano nowy przedmiot "Dania/Norwegia - kraj, język, kultura" wybierany przez studenta zgodnie z wybranym językiem skandynawskim.

Filologia portugalska (2020/2021)

Prowadzone są dyskusje na temat wyników ankiet studenckich OZD na zebraniach pracowników celem zwrócenia uwagi, omówienia i uwrażliwienia w szczególności na kwestie problematyczne.

Filologia francuska (2020/2021)

Po analizie wyników Barometru Satysfakcji Studenckiej podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty opcji na I i II stopniu. Wprowadzono też możliwość realizowania opcji poza Instytutem Filologii Romańskiej. Poszerzono ofertę przedmiotową o kursy dotyczące kultury i literatury krajów frankofońskich. Treści kształcenia przedmiotów literaturoznawczych poszerzono o elementy nowej humanistyki (teorie gender, ekopoetyka, krytyka feministyczna). Przeprowadzono szkolenia pracowników mające na celu usprawnienie i urozmaicenie metod zdalnego nauczania.