Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza MLA za rok ak. 2020/2021

W 2022 roku po raz kolejny przeprowadzono badanie dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów Wydziału Filologicznego.

Przebadano absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie w 2018 roku (badanie po 3 latach od ukończenia studiów) oraz w 2016 roku (badanie po 5 latach). 

Z porównania wyników obu badań wynika, że wzrósł odsetek osób zatrudnionych w branży tłumaczeniowej, natomiast spadła ilość osób pracujących w edukacji. Wyraźnie widać również wzrost procentowy osób zakładających działalność gospodarczą (4,2% wśród absolwentów z rocznika 2016 w porównaniu do 10% absolwentów kończących studia w 2018 roku).  

Większy odsetek respondentów, którzy ukończyli studia magisterskie w 2018 roku, widzi ścisły związek wykonywanej pracy z kierunkiem studiów. Z komentarzy tego rocznika wynika, że zasadne jest podejmowanie prób swoich sił na rynku pracy już w trakcie studiów.