Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

(Zdalna) sesja egzaminacyjna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Letnia sesja egzaminacyjna 2020/21

W sesji letniej 2020/21 na Wydziale Filologicznym dopuszczalne są egzaminy i zaliczenia w trybie stacjonarnym.

  • Rekomenduje się, aby egzaminy stacjonarne dopuszczać jedynie w przypadku egzaminów dla mniejszych grup studenckich, to znaczy tak, by możliwe było zachowanie reżimu sanitarnego (zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia, odległości między osobami, etc.).
  • Rekomenduje się, aby decyzję o przeprowadzeniu egzaminu stacjonarnego podejmowała osoba odpowiedzialna za dany egzamin/zaliczenie (koordynator) w porozumieniu ze studentami oraz dyrekcją danego Instytutu. Najlepiej, aby obie strony (prowadzący i studenci) wyrazili wolę przeprowadzenia egzaminu w trybie stacjonarnym i porozumieli się w tej kwestii.
  • Rekomenduje się zachowanie elastyczności i w miarę indywidualnego podejścia do studenta. Oznacza to np., że jeżeli w grupie dziesięcioosobowej 9 osób wyrazi gotowość podejścia do egzaminu w trybie stacjonarnym a koordynator popiera takie rozwiązanie, rekomenduje się przeprowadzanie egzaminu w trybie stacjonarnym. Natomiast dla tej jednej osoby, która takiej gotowości nie wyraziła, rekomenduje się np. przygotowanie egzaminu w trybie zdalnym.

Organizując egzaminy stacjonarne w siedzibie uczelni, należy mieć na uwadze i przestrzegać zaleceń zamieszczonych odpowiednio w:

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy letniej sesji egzaminacyjnej 2020/21 na Wydziale Filologicznym

Harmonogramy letniej sesji egzaminacyjnej 2020/21 na Wydziale Filologicznym

Instytut Filologii Angielskiej

Filologia angielska: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Filologia angielska z językiem niemieckim: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Studia niestacjonarne: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Instytut Filologii Klasycznej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Katedra Przekładoznawstwa: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Filologia Węgierska: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji poprawkowej

Instytut Filologii Romańskiej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Instytut Orientalistyki

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Instytut Filologii Germańskiej

Filologia germańska: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Filologia germańska z językiem angielskim: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Filologia szwedzka: harmonogram sesji egzaminacyjnej

Instytut Filologii Słowiańskiej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej