Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200407

Czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data: 07.04.2020 - 30.04.2020
Czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju studenci i doktoranci ubiegający się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej.

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (pdf)

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Pan Rektor Wojciech Nowak wprowadził czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

§ 27a 

  1. W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku studenci i doktoranci ubiegający się o: 
    1. zapomogę w związku ze znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej; 
    2. stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej – przepisu § 8 ust. 7 nie stosuje się. 
  2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb stanowi złożenie wniosku.
  3. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć dokumenty elektroniczne lub skany dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności powodujących znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych – dokument elektroniczny lub skan właściwego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.